You are here: Home / Мэдээ / News - RSS Channel (MN)

News - RSS Channel (MN)

News collection for RSS channel
Хиймэл дагуулын судалгаа шинжилгээ ба малын сэг зэм устгах хаягдсан хуучин газруудыг илрүүлэх
ОХУ-ын ШУА-ийн СС-ын ерөнхий ба туршилтын биологийн хүрээлэн, Буриадын Роспотребнадзор болон Эрхүүгийн тахалтай тэмцэх шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн (ОХУ)
Байгаль нуурын мэдээллийн төв (БНМТ). Байгаль нуурын сав газрын төлөв байдлын хоёр жил дутмын тайлан.
Байгаль ашиглах Байгаль нуурын Хүрээлэн (ОХУ), Орхон голын сав газрын зөвлөл (Монгол Улс), Усны Үндэсний Хорооо (Монгол Улс)
Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас
Эрхүүгийн газар зүйн хүрээлэн (ОХУ), Газар зүйн хүрээлэн (Монгол улс)
Буриад ба Монгол улсын нутаг дэвсгэр дэх хилийн усны объектуудад ариун цэвэр-тахлын олон улсын мониторинг хийх
Монгол улсын мэргэжлийн хяналтын газар (МУМХГ, Монгол), Буриад улсын хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах ба хүний сайн сайхны төлөөх Холбооны хяналтын газар (ОХУ), “Буриад улс дах ариун цэвэр ба тахлын төв” Холбооны төсөвт байгууллага (ОХУ), ОХУ-ын Эрүүл мэндийн шинлэх ухааны академийн Хүний Экологийн Дорнод Сибирийн Шинжлэх Ухааны төв, Холбооны улсын төсөвт байгууллага (ОХУ)
Сэлэнгэ Мөрний Сав Газрын Усны Чанарын Мониторингийн Нэгдсэн Хөтөлбөр
Гидрохимийн хүрээлэн (ОХУ), Байгаль орчин, Хэмжилзүйн Төв Лаборатори (Монгол)
Байгаль нуурын сав газрын усны бохирдлын зөөгдөл ба усны баллансын загварчлал
Москвагийн Их Сургуулийн Газар Зүйн факультет (ОХУ)
Байгаль нуурын Тусгай Хамгаалалттай Газруудын байгаль орчны байцаагч нарт зориулсан сургалт зохион байгуулах
Бурприрода (ОХУ)
Газрын доорх ус ба Хараа голын сав газрын бохирдлын халуун цэгүүдийн тайланг хэвлэж нийтлэх(Монгол)
«Сэлэнгэ мөрний адаг орчмын усны чанарын мониторинг »
Байгаль ашиглах Байгаль нуурын Хүрээлэн (ОХУ), Нуур судлалын хүрээлэн (ОХУ)
Идэр ба Эг голын дэд сав газруудын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх (Монгол)
Монголын усны форум- Ус хэлц (Монгол)
Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр
Экспертууд (Орос ба Монгол)
Орос-Монголын байгаль орчныг хамгаалах хамтарсан комиссийн 4-р хурал ОХУ-ын Байгалийн нөөц ба байгаль орчны яаманд болов from Nov 28, 2014 07:30 AM to Jan 15, 2015 07:30 AM Москва, ОХУ,
2014 оны 11-р сарын 28-ны өдөр, Москва, ОХУ
Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын халуун цэгүүдийг тодорхойлох арга зүй
Экспертүүд (ОХУ ба Монгол Улс)
Хил Дамнасан Оношлогоо Дүн Шинжилгээнд хувь нэмэр оруулах Байгаль нуурын гадаргын болон газрын доорх усны харилцан үйлчлэл ба газрын доорх уснаас хамаарах экосистемийн асуудлыг хамарсан газрын доорх усны нөөцийн үнэлгээ
Сэлэнгийн сав газар дах Монгол улсын засаг захиргааны нэгжийн хэрэгцээг хянах ба эрэмблэхийн сацуу хэрэгжиж байгаа ба төлөвлөгдсөн усан хангамж, усны ариун цэврийн төслүүдийг тодруулахад Хараа голын сав газрын бохирдлын үнэлгээг анхаарах (UNESCO 1.4)
"Хил хязгааргүй Байгаль нуур" H20 экологийн баримтат кино фестиваль from Oct 11, 2014 05:55 AM to Jan 09, 2015 05:55 AM Улаан-Үд, ОХУ,
2014оны 10-р сарын 11-ний өдөр, Улаан-Үд, ОХУ
“Эдийн засгийн хөгжил ба байгаль хамгаалалд нийгэм экологийн байгууллагуудын гүйцэтгэх үүрэг” уулзалт from Oct 06, 2014 05:50 AM to Jan 09, 2015 05:50 AM Улаан-Үд, ОХУ,
2014оны 10-р сарын 06-ны өдөр, Улаан-Үд, ОХУ
"Сэлэнгэ - Байгаль нуурын судалгаа хамт нэг дор" олон улсын зөвөлгөөн from Oct 01, 2014 05:50 AM to Jan 09, 2015 05:50 AM Leipzig, Germany ,
2014оны 10-р сарын 01-ний өдөр, Лайпциг, ХБНГУ
Тайлбарлагч хөтөчүүдэд зориулсан NAI сертификат бүхий Өв тайлбарлах сургалт- семинар from Sep 29, 2014 05:35 AM to Jan 09, 2015 05:35 AM
"Хүн ба Хүрээлэн буй орчин" баримтат ба Шинжлэх ухаан-танин мэдэхүйн киноны Байгаль нуурын олон улсын XIV фестиваль from Sep 29, 2014 05:30 AM to Jan 09, 2015 05:30 AM
Document Actions