You are here: Home / Ажлын байр

Ажлын байр

Зөвлөх ажлын зар
VA/2012/B5103/334
Хуулийн ахлах зөвлөх, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 20-ноос 5 сарын 20-ны өдөр хүртэл
VA/2012/B5103/404
Төслийн захиргаа, санхүүгийн ажилтан (Монголд), материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 5-р сарын 03-наас 30-ны өдөр
VA/2012/B5103/402
ХДОДШ-ний талаарх зөвлөх ба шинжлэх ухааны зөвлөх багийн ахлагч, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 5-р сарын 3-наас 27-ны өдөр
VA/2012/B5103/457
Сургалтын Зөвлөх – ОХУ; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5 дугаар сарын 30.
VA/2012/B5103/411
Бохирдлын Халуун Цэгүүдийн Үнэлгээний Зөвлөх – ОХУ; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр
VA/2012/B5103/414
Бохирдлын Халуун Цэгүүдийн Үнэлгээний Зөвлөх –Монгол Улс; өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр
VA/2012/B5103/463
Забайкальский мужийн Килокийн усны хагалбарын дэд сав газрын Байгаль орчин ба Усны Нөөцийн Менежментийн Зөвлөх, ОХУ; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30 өдөр
VA/2012/B5103/460
ОХУ, Буриадын Тагна-Сухарын усны хагалбарын дэд сав газрын Байгаль Орчин ба Усны Нөөцийн Менежментийн Зөвлөх; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр
VA/2012/B5103/458
Сургалтын Зөвлөх – Монгол улсад, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр
VA/2012/B5103/413
Олон Нийттэй Харилцах ба Сурталчилгааны Зөвлөх – Монгол Улс; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр
VA/2012/B5103/412
Олон Нийттэй Харилцах ба Сурталчилгааны Зөвлөх – ОХУ; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр
VA/2012/B5103/1304
Биологийн олон янз байдлын эксперт, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 10 дугаар сарын 15-наас 22-ны өдөр
VA/2012/B5103/1372
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх зөвлөх, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 10 -р сарын 31-нээс 11-р сарын 7-ны өдөр
VA/2012/B5103/1513
Төслийн монгол талын үндэсний зохицуулагч ажилд авна, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 11-р сарын 30-наас 2013 оны 1-р сарын 27 өдөр
VA/2013/B5002/2239
УЗОБ/УЗХБ талаарх сургалтын эксперт (Монгол), материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25- 5-р сарын 26 өдөр
VA/2013/B5002/2006
малын сэг зэм устгах туршилтын байгууламжийн барилгын дизайн гаргах, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 3-р сарын 06 - 13 өдөр
VA/2013/B5002/2408
Бохирдуулагч бодисын хэмжээг бууруулахад чиглэгдсэн экологийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөмж боловсруулах зөвлөх, өргөдөл хүлээн авах хугацаа : 2013 оны 5-р сарын 23 - 30 өдөр
VA/2013/B5002/2427
Хуулийн ахлах зөвлөх, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2013 5-р сарын 24- 31өдөр
VA/2013/B5002/3967
Бохирдлын халуун цэгүүдийн аргачлал боловсруулах зөвлөх, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 9-р сарын 20- 27 өдөр
VA/2014/B5002/4759
СҮАТ, эрдмийн зөвлөх бүлгийн гишүүн - Хууль, эдийн засгийн талаарх зөвлөх, Монголд өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл
VA/2014/B5002/4756
СҮАТ эрдмийн зөвлөлийн гишүүн - улс төр ба нийгмийн талаарх эксперт Монголд - өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл
VA/2014/B5002/4742
СҮАТ эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - Байгалийн шинжлэх ухаан ба биологийн олон янз байдлын талаарх зөвлөх Монголд, өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл
VA/2014/B5002/4758
СҮАТ Эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - хууль эрх зүй ба эдийн засгийн зөвлөх - ОХУ өргөдөл авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл
VA/2014/B5002/4757
СҮАТ эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - Нийгэм, улс төрийн талаарх зөвлөх-ОХУ, өргөдөл хүлээн авах хуцгацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл
VA/2014/B5002/4755
СҮАТ эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - Байгалийн ухаан ба билогийн олон янз байдлын талаарх зөвлөх - ОХУ-д, өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл
Document Actions