You are here: Home / ҮР ДҮН / Газрын доорх ус ба Хараа голын сав газрын бохирдлын халуун цэгүүдийн тайланг хэвлэж нийтлэх(Монгол)

Газрын доорх ус ба Хараа голын сав газрын бохирдлын халуун цэгүүдийн тайланг хэвлэж нийтлэх(Монгол)

“Байгаль нуурын сав газрын хил орчмын бага гүнтэй уст давхаргын газар доорх усны нөөц баялгийн өнөөгийн байдал ба хамгаалалт, менежмент” болон "Хараа голын сав газрын бохирдлын аюул заналын үнэлгээ"-ний тайлангуудыг хэвлэн нийтэлсэн.

Download Kharaa river report

Download Report Lake Baikal - ENG

Download Report Lake Baikal - RUS

Download Report Lake Baikal - MON

Document Actions