You are here: Home / ҮР ДҮН / Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын халуун цэгүүдийг тодорхойлох арга зүй

Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын халуун цэгүүдийг тодорхойлох арга зүй

Экспертүүд (ОХУ ба Монгол Улс)

Хилийн усыг хамгаалах, ашиглах талаарх ОХУба Монгол Улсын Засгийн Газар хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд ажлын хэсгийн зөвшөөрөн баталсан Байгаль нуурын хил дамнасан сав газарт бохирдлын халуун цэгүүдийг тодорхойлох арга зүйг тохируулан нийцүүлэх ажлыг 2014 онд хийж дуусгав. Арга зүйг орос, монгол ба англи хэлээр унших боломжтой.

 

Тайлан (Eng) татах

Тайлан (Rus) татах

Тайлан (Mng) татах

Document Actions