You are here: Home / ҮР ДҮН / «Сэлэнгэ мөрний адаг орчмын усны чанарын мониторинг »

«Сэлэнгэ мөрний адаг орчмын усны чанарын мониторинг »

Байгаль ашиглах Байгаль нуурын Хүрээлэн (ОХУ), Нуур судлалын хүрээлэн (ОХУ)

Төслөөс дэмжин Сэлэнгэ мөрний адаг орчмын усны чанарт хими, микробиолог ба гидробиологийн үзүүлэлтээр жил бүр  мониторинг хийдэг.

Сэлэнгэ мөрний урсац 2014 онд бага байсан, гэхдээ биогены бодис ба ууссан хүчил төрөгчийн агууламжаар норматив үзүүлэлтээс хэтрээгүй байв. 2014 оны зуны улиралд гадаргын усан дах хүнд металл агууламж нэмэгдсэн байв. Бичил биет түүнчлэн нөхцөлт өвчин үүсгэгч микрофлорын өндөр агууламж нь усны чанар муу мөн сувиллын зориулалтаар ашиглахыг хязгаарлах шаардлагатай байгааг илтгэж байгаа юм.

 

Тайлан татах

Document Actions