You are here: Home / Мэдээ / News - RSS Channel (MN)

News - RSS Channel (MN)

News collection for RSS channel
Олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих (Монгол дах уулзалтууд)
Байгаль нуур ба Сэлэнгэ мөрний эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэх кампанит ажил
Эко- аялал жуулчлалын хөгжил Прибайкальскийн БЦГ-т
"Зохимжтой, ашигтай, хамгаалагдсан" ОХУ-ын ТХГН-т аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх гарын авлага
Байгаль нуурын шим мандлын нөөц газрын тухай кино
Сэлэнэг мөрний цутгалын усны нөөцийн чанарын мониторинг
Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны балансын өөрчлөлтийг урьдчилан тооцох
Байгаль нуурын сав газрын экологийн атласыг гурван хэлээр хэвлэн гаргав
Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас (Англи) Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас (Орос) Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас (Монгол)
Стратеги Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулах
2015 онд Орос, Монголын экспертүүд СҮАХ-ийн хоёр жилийн ажлыг ОХУ-ын ба Монгол Улсын байгаль орчны яамдын удирдамж дор боловсруулж дуусгав. СҮАХ татаж авах (Англи) СҮАХ татаж авах (Орос) СҮАХ татаж авах (Монгол)
Байгаль нуурын төслийн тухай кино: “Орос, Монгол, ДДБОС – Байгаль нуурт хөрөнгө оруулж байна"
2012-2015 Хураангуй
НҮБХХ-ДДБОС-гийн "Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент" төслийн 2012-2015 онд хэрэгжсэн тайлан.
Aтлас - Хүн амын нягтрал
"Сибирийн голууд ба Алс - Дорнод" олон улсын IX конференц from Nov 10, 2015 07:15 AM to Nov 11, 2015 07:15 AM ОХУ, Эрхүү муж ,
Төслийн менежментийн олон улсын өдөр Nov 05, 2015 06:40 AM ,
ОХУ ба Монгол Улсын ЗГ хоорондын "Хилийн усыг хамгаалах ба ашиглах" гэрээг хэрэгжүүлэх талаарх бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн XII-р хурал from Oct 28, 2015 08:25 AM to Oct 30, 2015 08:25 AM Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
"Цэвэр гариг" Байгаль нуурын олон улсын экологийн анхдугаар форум from Oct 03, 2015 04:55 AM to Oct 04, 2015 04:55 AM ОХУ, Эрхүү,
Сибирь ба ОХУ-ын алс дорнодын газар зүйчдийн XV их хурал from Sep 10, 2015 04:00 AM to Sep 14, 2015 04:00 AM ОХУ, Улан-Үд ,
Олон улсын конференци “Орчин үеийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл дахьТөв Азийн Экосистем" from Sep 08, 2015 08:40 AM to Sep 10, 2015 08:40 AM Монгол Улс, Ulaanbaatar ,
Дэлхийн усны долоо хоног Стокгольмд from Aug 23, 2015 07:25 AM to Aug 28, 2015 07:25 AM Sweden, Stockholm ,
Чит хотод болсон "Байгаль нуурын тухай харилцан яриа" олон улсын 4-р форум. from Aug 23, 2015 08:25 AM to Aug 24, 2015 08:25 AM ОХУ, Чит ,
Document Actions