You are here: Home / Үйл Явдал

Үйл явдал

”Газрын доорх усны нөөцийн үнэлгээ”

" Газрын доорх усны нөөцийн үнэлгээ" Монгол улсын БОНХЯам, НҮБ-ын БШУСБ болон Монгол дахь НҮБХХ-ийн төлөөлөгчдийн уулзалт

Event details

When

Nov 20, 2012 01:35 PM to
Nov 21, 2012 01:35 PM

Where

Улаанбаатар, Монгол улс

Add event to calendar

" Газрын доорх усны нөөцийн үнэлгээ" Монгол улсын БОНХЯам, НҮБ-ын БШУСБ болон Монгол дахь НҮБХХ-ийн төлөөлөгчдийн уулзалт Монголд, Улаанбаатар хотод болов.

Document Actions

Гидрохимийн Хүрээлэнгийн Хуралдаан

Event details

When

Nov 09, 2012
from 06:50 AM to 06:50 AM

Where

Донын Ростов, ОХУ

Add event to calendar

Донын Ростов хотын Гидрохимийн Хүрээлэнд зохион байгуулсан хурлаар "Байгаль нуурын сав газрын усны чанарын мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөр" тендерийн хэрэгжилтийн талаар ярилцав. Төслийн менежер Сергей Куделя Гидрохимийн Хүрээлэнгийн дэд захирал Лидия Мининатай уулзав.

Төслийн Үндэсний Зохицуулагч, Александр Шеховцов; усан орчны биологийн нөөцийн эксперт, Лариса Раднаева; адил гэрээг Монголд гүйцэтгэж буй Даваа Г. (Цаг Уур Орчин Шинжилгээний Хүрээлэн) нар мөн адил Скайпе зөвлөгөөнд оролцов.

Document Actions

Сэлэнгэ - Байгаль нуурын судалгаа хамтдаа олон улсын нэг өдрийн зөвлөгөөн

Швейцарын Женев хотод болсон "Сэлэнгэ - Байгаль нуурын судалгаа хамт нэг дор" олон улсын нэг өдрийн зөвлөгөөн нь Сэлэнгэ мөрөн ба Байгаль нуурын экосистемийг шинжлэн судлах ба хадгалан үлдээхэд зориулагдсан ба Швейцарийн Женев хот дах Москвагийн ИХ Сургуулийн Олон Улсын Төвд 2012 оны 10-р сарын 31-ний өдөр болж өнгөрлөө.

Event details

When

Oct 31, 2012
from 03:50 AM to 03:50 AM

Where

Женев, Швейцари

Add event to calendar

Швейцарын Женев хотод болсон "Сэлэнгэ - Байгаль нуурын судалгаа хамт нэг дор" олон улсын нэг өдрийн зөвлөгөөн нь Сэлэнгэ мөрөн ба Байгаль нуурын экосистемийг шинжлэн судлах ба хадгалан үлдээхэд зориулагдсан ба Швейцарийн Женев хот дах Москвагийн ИХ Сургуулийн Олон Улсын Төвд 2012 оны 10-р сарын 31-ний өдөр болж өнгөрлөө. Арга хэмжээний зорилго нь - давтагдашгүй усан сан бүхий Байгаль ба Лееман зэрэг нууруудын экосистемийн судалгаа хийж буй ОХУ ба Европын улсуудын шинжлэх ухааны харилцаа холбоог өргөжүүлэхэд оршино.Төслийн Үндэсний Зохицуулагч Александр Шеховцов ДДБОС-НҮБХХ-ийн "Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент" төслийн хүрээнд өөрийн хийсэн "Усан орчны судалгаа"-г танилцуулав. 

http://www.eng.geogr.msu.ru/science/selenga_baikal/conference/

http://www.geogr.msu.ru/news/news_detail.php?ID=7114Download

NTPD's presentation

Document Actions

ОХУ-ын Аудитын Танхимын төлөөлөгчид ба Монгол улсын Үндэсний Аудитын Газрын ерөнхий аудиторын уулзалт

Event details

When

Oct 01, 2012
from 07:55 AM to 07:55 AM

Add event to calendar

ОХУ-ын аудитын танхимын дарга Сергей Степашин болон Монгол улсын ерөнхий аудиторын орлогч дарга Бадамдоржын Батбаяр нар даргалан ОХУ-ын Аудитын Танхимын төлөөлөгчид ба Монгол улсын Үндэсний Аудитын Газрын ерөнхий аудиторын уулзалт 2012 оны 10-р сарын 1-нд Улаан-ҮҮд хотод болов.

Хоёр улсын гүйцэтгэгч болон удирдах байгууллагуудын төлөөлөгчид илтгэл тавив. Хил дамнасан газар нутагт байгаль орчныг хамгаалах төрийн зохицуулалт хэр үр дүнтэй байгаа талаар зэрэгцүүлэн хийсэн шалгалтын үр дүнг хэлэцэв. Уулзалтын дүнд хоёр орны засгийн газарт явуулах экологийн хамтын ажиллагааны хамтарсан нот бичигт гарын үсэг зурав.

Орос ба Монголын санхүүгийн хяналт шалгалтын дээд байгууллагууд “Хоёр орны төр, засагт хийлийн усны чанарыг харуулдаг болон экологийн өөр бусад үзүүлэлтийн талаар нэгдсэн стандарттай болох санал тавив.

Document Actions

ДДБОС-гийн Олон Улсын Усны төслүүдэд зориулсан Ази Номхон Далайн Бүсийн Зорилтот Анхдугаар Зөвлөгөөн

Бангкок, Тайланд. Семинар нь төслүүдийн хооронд мэдлэгэ солилцох(Хамгийн сайн сургамж ба бэрхшээл) явдлыг чухалчлан үзсэн бүс нутгийн түвшний Олон Улсын Усны Конференци юм.

Event details

When

Sep 27, 2012 01:55 AM to
Sep 28, 2012 01:55 AM

Where

Bangkok, Thailand

Add event to calendar

Зөвлөгөөн нь төслүүдийн хооронд мэдлэгэ солилцох(Хамгийн сайн сургамж ба сорилтууд) явдлыг голлосон бүс нутгийн түвшний Олон Улсын Усны Конференци юм. Зөвлөгөөнөөр төслийн менежерүүдийн хүсэлтээр хамтрагчдад зориулсан курсээр үзэх хичээлийн багцыг хэлэлцэв.

Түүнчлэн хэлэлцэх асуудалд ДДБОС ОУУ:СУРАЛЦАХ төслийн дэмжлэгтэйгээр төслүүүд хоорондоо харилцан туршлага солилцох ба ирээдүйд зохиогдох зөвлөгөөнүүдийн талаарх асуудлыг оруулан ирээдүйд эн тэргүүнд тавигдах сургалтын талаар хурлын хөтөлбөрт мөн оруулсан байв. Зөвлөгөөний идэвхижүүлэгчээр БХОУХолбооны Дэлхийн Нийгэмлэг, ДДБОС-гийн нарийн бичгийн газар ба өөр бусад сонирхогч талуудаас оролцов.

 


http://iwlearn.net/abt_iwlearn/events/workshops/1st-asia-pacific-regional-targeted-workshop-for-gef-iw-projects/1st-asia-pacific-regional-targeted-workshop-for-gef-iw-projects-1

Download PM's PowerPoint presentation

Document Actions

Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэж Хатгал тосгонд усны ариун цэврийн хамгаалалтын бүс байгуулах

Event details

When

Sep 25, 2012 02:30 AM to
Sep 28, 2012 02:30 AM

Add event to calendar

НҮБХХ/ДДБОС-гийн “Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент” төсөл нь “Домогт Далай” ХХК-ийн хэрэгжүүлсэн “Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэж Хатгал тосгонд усны ариун цэврийн хамгаалалтын бүс байгуулах” ажлыг дэмжив. Нуурын хөвөө орчмын газар бохирдож байгаа асуудалд олон нийтийн анхаарлыг хандуулах зорилгоор энэ ажлыг зохион байгуулсан юм. khatgalЭнэхүү ажлын үеэр 500 хүнд 1500 гаруй сурталчилгааны материал тарааж өгөв. Кампанит ажилд тосгоны Захиргаа, Хөвсгөл Нуурын Байгалийн Цогцолбор Газрын Хамгаалалтын Захиргаа, Цаг уурын станц, Соёны бүсийн малчдын нөхөрлөлийн холбоо болон өөр бусад байгууллагуудын төлөөлөл оролцов. Хатгал тосгоны Захирагч 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийг бүх нийтийн цэвэрлэгээний өдөр болгон зарлав. Кампанит ажилд тосгоны нийт оршин суугчид, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд оролцож 3500 га газрыг хог хаягдлаас цэвэрлэсэн байна. 20 байгууллагын 200 гаруй хүн энэ кампанит ажилд оролцож 70 тонн хог цуглуулж цэвэрлэв. Мөн Хатгал тосгоноос 2 км зайд орших нуурын ариун цэврийн бүсийг хүн болон автомашинаас үүдэх бохирдлоос хамгаалах зорилгоор 1,5 м хоорондын зай бүхий шон суулгаж хамгааалалтын бүс тогтоов. Нуурын эрэг дагуу 3 самбар байрлуулж мөн Тусгай Хамгаалалттай Газарт орох хилийн цэг дээр 1 самбар байрлуулав.

Document Actions

Олон Улсын Усны Шинжлэх Ухааны ойрын арван жилийн тэргүүлэх зорилтуудыг тодорхойлох" шинжлэх ухааны конференци

Event details

When

Sep 24, 2012 07:00 AM to
Sep 26, 2012 03:30 PM

Add event to calendar

“Олон Улсын Усны Шинжлэх Ухааны ойрын арван жилийн тэргүүлэх зорилтуудыг тодорхойлох нь” шинжлэх ухааны конференци ажиллагсад  болон судлаач эрдэмтдэд хил дамнасан устай холбоотой дэлхийн хамгийн төвөгтэй асуудлаас гарах арга замыг олоход удирдан чиглүүлэх үүрэг гүйцэтгэх болно. Конференци 2012 оны 9 дүгээр сарын 24-26 өдрүүдэд Бангккок (Тайланд) хотод болно.

www.iwlearn.net/iwsc2012

Document Actions

Хил Дамнасан Оношлогоо, Дүн Шинжилгээ - Зөвлөгөөн

Event details

When

Sep 18, 2012 07:00 AM to
Sep 19, 2012 03:30 PM

Add event to calendar

Хил дамнасан оношлогоо, дүн шинжилгээний зөвлөгөөн 2012 оны 9 дүгээр сарын 18-19 өдрүүдэд Улаан-Үд хотод болно. ОХУ, Монголын талын гүйцэтгэгч байгууллагууд мөн ХДОДШ-ний тэргүүлэх зэргийн эксперт Саскиа Марижниссен болон Бохирдлын Халуун Цэгүүдийн экспертүүд оролцох юм.

Document Actions

Хил Дамнасан Оношилгоо, Дүн Шинжилгээний талаарх Зөвөлгөөн

Хил Дамнасан Оношилгоо, Дүн Шинжилгээний зөвлөгөөн 2012 оны 9 дүгээр сарын 18-19 өдрүүдэд Улаан-Үд хотод болов.

Event details

When

Sep 18, 2012 01:45 AM to
Sep 19, 2012 01:45 AM

Add event to calendar

НҮБ-ын ХХ/ДДБОС-гийн “Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент” төслийн хүрээнд 2008-2009 онд бэлтгэсэн ХДОДШ-ний баримт бичгийг хэлэлцэн хянан үзэх зөвлөгөөн 2012 оны 9 дүгээр сарын 18-19 өдрүүдэд Улаан-Үд хотод болов.

Зөвлөгөөнд  ХДОДШ-ний зөвлөхүүд болон эрдэм шинжилгээний зөвлөх бүлгийн ахлагч хатагтай Саскиа Марайниссэн, “Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент” төслийн менежер Сергей Куделя, төслийн үндэсний зохицуулагч (ОХУ) Александр Шеховцов, Төслийн Үндэсний зохицуулагч Мөнхбат Цэрэндорж (Монгол улс), түүнчлэн АНО “Олон Улсын Төслийн Төв”-ийн  төлөөлөгчид мөн  ОХУ, Монгол улсын экспертууд оролцов.

2008-2009 онд орос монголын мэргэжилтнүүдийн боловсруулсан ХДОДШ-ний анхны хувилбарыг эцэслэн боловсруулж түүн дээр түшиглэн Стратеги Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөрийг гаргах юм.


http://www.binm.ru/novosti_instituta.php

http://edikbat.livejournal.com/104996.html

Document Actions

Байгаль нуурын олон улсын эдийн засгийн чуулган

Event details

When

Sep 14, 2012 07:00 AM to
Sep 15, 2012 03:30 PM

Add event to calendar

Байгаль нуурын олон улсын эдийн засгийн форумын хүрээнд зохиогдож буй “Шинэ эдийн засаг-шинэ хандлага” сэдэвт олон улсын эдийн засгийн конференц 2012 оны 9 дүгээр сарын 14-15-ны өдрүүдэд Улаан-Үд хотод болно. Арга хэмжээг ОХУ-ын Холбооны Зөвлөл болон Буриад улсын Засгийн Газрын байгууллагууд зохион байгуулж байна.

http://www.baikalforum.ru/
http://egov-buryatia.ru/index.php?id=4836

Document Actions

Байгаль нуурын хөвөөнд болсон Хэвлэлийн Бага Хурал

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр/ДДБОС-гийн “Байгаль Нуурын Сав Газрын Хил Дамнасан Экосистемийн Байгалийн Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент” төслийн хэрэгжилтийн явцын талаар төслийн менежер Сергей Куделя танилцуулав.

Event details

When

Aug 28, 2012
from 01:55 AM to 01:55 AM

Add event to calendar

Байгаль нуурын эрэг дэх Максимиха(Буриад улсын Баргузински дүүрэг) тосгонд төвийн хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудтай уулзалт зохион байгуулав. Төслийн менежер Сергей Куделя НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр/ДДБОС-гийн “Байгаль Нуурын Сав Газрын Хил Дамнасан Экосистемийн Байгалийн Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент” төслийн хэрэгжилтийн явцын талаар танилцуулав. Кока-Кола компанийн (Бон Акуа, НҮБХХ) хэрэгжүүлж буй “Дусал бүр ач холбогдолтой” төслийн үр дүнгийн талаар мөн танилцуулсан болно. Кока-Колагийн төлөөлөгч Канукова Мария Михайловна, НҮБХХ/ДДБОС-гийн “Байгаль Нуурын Сав Газрын Хил Дамнасан Экосистемийн Байгалийн Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент” төслийн Улаан-Үүд хот дахь менежер Сергей Куделя, Байгаль нуур мэдээллийн төвийн эрхлэгч Елена Перелыгина, Буриадын “Байкал биг трэйл” –ийн Зөвлөлийн дарга Андрей Сукнёв нар сурвалжлагчдын асуултанд хариуллаа. Төлөөлөгчид Чивыркуйски тохойн хэсэг газрыг үзэж танилцан түүнчлэн МОО "Турка" төсөлтэй танилцав.

http://pda.utro.ru/articles/2012/08/28/1068001.shtml
http://ulanude.bezformata.ru/listnews/zhurnalisti-tcentralnih-smi-proveli/6215293/
http://www.moy-ulan-ude.ru/

Document Actions

Бүх Оросын симпосиум "Аналитик химийн сэдэвчилсэн асуудлууд. Аналитик аргачлалаар хүрээлэн буй орчны биет зүйлсийг шинжлэх нь"

Бүх Оросын аналитик химийн симпозиум, Улаан-Үд хот

Event details

When

Aug 19, 2012 02:25 PM to
Aug 26, 2012 02:25 PM

Where

Улаан-Үүд хот

Add event to calendar

Analyt_chemНҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр/ДДБОС-гийн “Байгаль Нуурын Сав Газрын Хил Дамнасан Экосистемийн Байгалийн Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент” төслийн дэмжлэгтэйгээр 2012 оны 8-р сарын 19-26 өдрүүдэд Улаан-Үд хотод болсон Бүх Оросын “Аналитик химийн сэдэвчилсэн асуудлууд. Аналитик аргачлалаар хүрээлэн буй орчны биет зүйлсийг шинжлэх нь” Симпосиумыг дэмжин ажиллаа.  Зохион байгуулах комиссийн даргаар академик Юри Золотов, ОХУ-ын ШУА-ийн орлогч гишүүн Тулохонов А.К. болон ОХУ-ын ШУА-ийн орлогч гишүүн Калмыков С.В. нар ажиллаа. Москвагийн Улсын Их Сургууль, Сибирийн Холбооны Улсын Их Сургууль (Красноярск), ОХУ-ын ШУА-ийн Геохими ба Аналитик Химийн Их Сургууль (Москва), Уралын Жин Хэмжүүрийн Их Сургууль (Екатеринбург) болон бусад байгууллагуудын аналитик химийн салбарын тэргүүлэх зэргийн экспертүүд илтгэл тавив.

Төслийн хэрэгжилтийн явцын талаар төслийн менежер Сергей Куделя танилцуулав.

Симпозиумд байгаль орчны дүн шинжилгээтэй хамаарал бүхий байгууллагуудын 300 гаруй ажилтан  оролцов.

http://www.binm.ru/actions/detail.php?ID=2801

Document Actions

"Байгаль нуурын тухай харилцан яриа" Чуулган

“Байгаль нуурын тухай харилцан яриа” форум

Event details

When

Aug 17, 2012 02:15 PM to
Aug 21, 2012 02:15 PM

Where

Улаан-Үд, ОХУ

Add event to calendar

“Байгаль нуурын тухай харилцан яриа” форум 2012 оны 8-р сарын 17-21 өдрүүдэд Буриад улсад болж өнгөрөв. Энэхүү Форум нь Байгаль нуурын сав газрын асуудалд анхаарлаа хандууллаа. Форумыг Төрийн Думын Байгалийн Нөөц, Хүрээлэн буй Орчин ба Экологийн Хороо; Парламентын “Байгаль”бүлэг; Буриад улсын Засгийн Газар болон Үндэсний Хурал; Байгаль Нуурыг Хамгаалах Сан зэрэг байгуулагууд зохион байгуулсан болно.Baikal_dialogue.jpeg

Форумын зорилго нь Байгаль нуурыг хэвээр хадгалах ба нуурын бүс нутгийг тогтвортой хөгжүүлэх чиглэлийн төслүүдийг тогтмол боловсруулан танилцуулж байх бүс хоорондын байнгын ажиллагаатай яриа хэлэлцээний индэрийн суурийг тавих явдал юм. НҮБХХ/ ДДБОС “Байгаль Нуурын Сав Газрын Хил Дамнасан Экосистемийн Байгалийн Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент” Төслийн Менежер Сергей Куделя төслийн хэрэгжилтийн талаар илтгэл тавив. Мэдээллийн эх үүсвэр:  http://vtinform.ru/vti/144/60006.php
http://www.baikal-media.ru/news/politics/214119/
http://baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=99780

Фото зураг: http://hural-rb.ru

Document Actions

Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газар

Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газарт уулзалт хийв.

Event details

When

Jul 28, 2012
from 11:10 AM to 11:10 AM

Add event to calendar

Төслийн менежер Сергей Куделя болон Забайкальки Байгалийн Цогцолбор Газрын дарга Михаил Овдин нар 2012 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдөр уулзав. Уулзалтын үеэр хамтран ажиллах чиглэл болон хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар ярилцаж тохиров.

http://npzabaikalsky.ru/

Document Actions

Ажлын хэсгийн хурал

Орос- Монголын бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн уулзалтын бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийн хурал

Event details

When

Jul 17, 2012 10:55 AM to
Jul 18, 2012 10:55 AM

Where

Улаан-Үүд, ОХУ - Улаанбаатар, Монгол улс

Add event to calendar

Document Actions

"Хил хязгааргүй Сэлэнгэ мөрөн" Олон Улсын Эрдэм Шинжилгээний 5 дугаарХурал

Эрдэм Шинжилгээний 5 дугаар Хурал Улаан-Үд хотод болов.

Event details

When

Jul 17, 2012 10:50 AM to
Jul 18, 2012 10:50 AM

Add event to calendar

Улаан-Үд хотод болсон “Хил хязгааргүй Сэлэнгэ мөрөн” олон улсын эрдэм шинжилгээний 5 дугаар хурлын үеэр Байгаль Нуурын Сав Газрын Хил Дамнасан Экосистемийн Байгалийн Нөөцийн Нэгдсэн Менежментийн асуудлын талаар ярилцав. Холбооны Албаны Байгалийн Нөөцийн  Хянан Байцаах Газрын ажилтнууд Сэлэнгэ мөрний гүний ус химийн бодисоор бохирдох болзошгүйд санаа зовниж байгаагаа илэрхийллээ.

Монголын талын Үндэсний зохицуулагч Цэрэндоржийн Мөнхбат болон Био нөөц ба мэдээллийн менежментийн эксперт Лариса Раднаева нар төслийн хэрэгжилтийн талаар илтгэл тавив.

Хурлын үеэр хил дамнасан усны өнөөгийн байдлаас гадна Сэлэнгэ мөрний сав газрын усыг хэрхэн ашиглах, хамгаалах ба нөхөн сэргээх түүнчлэн усны талаархи улс хоорондын зохицуулалтыг хэрхэн сайжруулах талаар ярилцав. Ундны болон бохир ус цэвэршүүлэх ба халдваргүйжүүлэх шинэ технологийн талаар танилцууллаа. Хурлын хоёр дахь үе шат Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод болж өнгөрөв.

Мэдээллийн эх үүсвэр:  http://vtinform.ru/vti/144/59496.php

http://baikal-media.ru/news/incidents/212562/?phrase_id=3671850

Document Actions

"Сэлэнгэ мөрний цэвэр эрэг”

Эрэг орчмыг цэвэрлэх олон нийтийн арга хэмжээ

Event details

When

Jul 07, 2012 03:50 AM to
Jul 09, 2012 03:50 AM

Add event to calendar

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр/ДДБОС-гийн “Байгаль Нуурын Сав Газрын Хил Дамнасан Экосистемийн Байгалийн Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент” Төслөөс
“ Сэлэнгэ Мөрний Цэвэр Эрэг” уриан дор 7 дугаар сарын 7-9 ний өдрүүдэд Улан-Үдэд болсон голын эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэх олон нийтийн кампанит ажлыг дэмжлээ. Арга хэмжээний төгсгөлд сайн дурынхан Сэлэнгэ мөрний эрэг орчмыг цэвэрлэж 300 уут хог түүсэн байна.

http://www.arigus-tv.ru/news/detail.php?ID=25891&sphrase_id=575957

Document Actions

Жилийн Зөвөлгөөн (Данди, Шотланд)

Олон улсын хууль тогтоомж ба Хил дамнасан цэнгэг усны талаарх 3 дах удаагийн жил бүрийн зөвлөгөөн.

Event details

When

Jun 11, 2012 09:45 AM to
Jun 14, 2012 09:45 AM

Where

Данди, Шотланд

Add event to calendar

Хид дамнасан цэнгэг усны талаарх олон улсын хууль тогтоомж нь үндсэн гурван үүрэг гүйцэтгэдэг:

1)ус ашиглах талаарх хуулиар олгогдсон эрх, үүргийг тодорхойлж, тогтоон өгөх ба түүний хөгжлийн параметрийг тогтоож өгөх; 2) хяналт, зохицуулалт, сонирхогч талуудын оролцоо, маргааныг урьдчилан сэргийлэх ба зохицуулах; 3) хувиран өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд дасан зохицохын тулд өгөгдсөн дэглэмд зүй зохистой өөрчлөгдөх боломжийг олгох


http://www.gwp.org/en/gwp-in-action/Events/2012-GWP-University-of-Dundee-International-Water-Law-Scholarship-Programme/

Document Actions

Хоёр жил тутамд зохиогддог уулзалт

НҮБХХ-ийн экосистемийн менежмент ба дасан зохицох төслийн хоёр жил тутамд зохиогддог уулзалт

Event details

When

May 30, 2012 09:45 AM to
May 31, 2012 09:45 AM

Where

Софи, БНБолгар улс

Add event to calendar

ECIS-ийн Биологийн олон янз байдал ба экосистемд суурилсан дасан зохицох багцад одоогоор хэрэгжиж буй нийт 40 болон боловсрогдож буй хэд хэдэн төсөл хамрагддаг.  Өргөжин тэлж үр ашиг нь улам бүр нэмэгдэж буй Үндэсний Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутгийн систем нь оролцох гол салбар болж байна. Бүс нутагт хэрэгжиж буй НҮБХХ-ийн биологийн олон янз байдлын төслүүдийн ойролцоогоор 80% нь ТХГН-тай холбоотой байдаг. ECIS-ийн байгалийн нөөцийн багцаас биологийн олон янз байдал ба газар нутагт хуримтлагдсан байдлаар үзүүлж буй үр ашиг маш чухал юм: НҮБХХ нь 30 гаран УТХГН-ийг шинээр үндэслэн байгуулах ба оройлцоо 100 гаруй УТХГН-ын чадавхийг амжилттай нэмэгдүүлсэн юм. Биологийн олон янз байдалд чиглэсэн үйл ажиллагаанд 50 гаруй сая га газар хамрагдах ба үүнээс 10 гаруй сая га газар биологийн олон янз байдлын халуун цэгт хамрагддаг болно. Эмзэг байдлын үнэлгээ ба экосистемд суурилсан дасан зохицох байдлын арга хэрэгслийн төлөвлөлтөнд ахиц гарч байна. 2011 оны сүүлээр 16 төсөлд эцсийн үнэлгээ хийж бүс нутагт хамааралтай ерөнхий сургамжуудыг боловсруулан гаргасан. Төслийн 80 гаруй хувь нь сайн ба маш сайн хэрэгжсэн гэж үнэлэгдсэн хэрнээ олон үнэлгээнээс ахин дахин гарч байсан нэг шүүмжлэл бол төслийн LOGFRAME-ийн дизайн сул байгаатай холбоотой, ялангуяа байгаль хамгаалалд үзүүлж буй жинхэн үр нөлөөг хэмжин тогтоох ба төслийн амжилтыг хянах бодит арга хэрэгслийн талаарх шүүмж юм. Энэ нь НҮБХХ-өөс сайжруулах салбарын нэг гэдэг нь ойлгомжтой байна. Энэхүү уулзалт НҮББХХ-ийн экосистемийн төслүүдийн тэргүүн эгнээний хүчийг нэг дор цуглуулж НҮБХХ-ийн төслүүдийн дизайныг сайжруулах ба удирдаж буй төслийнхөө дизайныг сажруулах, төслийн байгаль хамгааллын нөлөөллийг хянах ба тайлагнах ажлыг сайжруулахад төслийн менежерүүдийг сургах зорилгоор ухаалаг санааг олж авч, сургамжаа танилцуулах явдал юм.

Document Actions

Байгаль Нуурын Улсын Биосферийн Нөөц Газар

Төслийн баг Нөөц Газарт очиж танилцав

Event details

When

May 29, 2012
from 09:35 AM to 09:35 AM

Where

Kabansky district, Buryatia

Add event to calendar

Төслийн төлөөлөгчид Танкой(Буриад улсын Кабанск дүүрэг) дахь Байгаль Нуурын Улсын Биосферийн Нөөц Газарт 2012 оны 5-р сарын 29-нд очив. Уулзалтын явцад Нөөц газарт байгалийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломжийн талаар ярилцаж мөн “Байгаль Нуурын Улсын Биосферийн Нөөц Газарт байгалийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх төлөвлөгөө”-ний хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын цар хүрээний талаар ярилцаж тохиров. Хамгаалж буй газар нутагт аялал жуучлалаас үзүүлэх нөлөөлөл ба Тусгай Хагаалалттай Газар Нутаг дахь аялал жуучлалын бүтээгдэхүүнд онцгой анхаарал хандууллаа.

http://baikal-info.ru/archives/33519

Document Actions
Document Actions
Navigation
« March 2020 »
March
MoTuWeThFrSaSu
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031