You are here: Home / Үйл Явдал

Үйл явдал

“Монгол орны өндөрлөг газар ба орчмын бүс нутгуудын Байгаль Орчин ба Тогтвортой Хөгжил” олон улсын эрдэм шинжилгээний конференци.

Event details

When

Aug 20, 2013 02:30 AM to
Aug 22, 2013 02:30 AM

Where

Улаан-Үд, ОХУ

Add event to calendar

 

“Монгол орны өндөрлөг газар ба орчмын бүс нутгуудын Байгаль Орчин ба Тогтвортой Хөгжил” олон улсын эрдэм шинжилгээний конференци Улаан-Үд хотод болно.

 

 

Конференцийн зорилго нь Монгол орны өндөрлөг газар ба орчмын бүс нутгуудын Байгаль Орчин ба Тогтвортой Хөгжлийн талаарх асуудлаар олон улсын эрдэм шинжилгээ судалгааны буюу боловсролын түвшинд санал солилцох ба хамтын ажиллагааг дэмжихэд оршино.

 

Сэдвүүд:

· Байгаль орчны өөрчлөлт ба байгаль шинжлэлийн газар зүй

· Байгалийн нөөцийн менежмент

· Газар ашиглалт ба хөрсний бүрхэвчийн өөрчлөлт

· Нийгэм-эдийн засгийн газар зүй, аялал жуулчлал

· Хотжилт ба Монгол орны өндөрлөг дэх бүс нутгийн хөгжил

· Нүүдлийн соёл ба менежмент

Арга хэмжээ зохиогдох газар:

Сахьяновын гудамж, Улаан-Үд хот, БНБур.Улс, ОХУ, Байгаль нуурын байгаль ашиглах хүрээлэн.

 

Конференцийн ажлын хэл: Орос, Англи.

Document Actions

Оролцогч талуудад зориулсан сургалт

’’Байгаль нуурын сав газар дах хүрээлэн буй орчны асуудал ба тэдгээрийг шийдвэрлэхэд ногоон эдийн засгийн гүйцэтгэх үүргийн талаар хүмүүсийн ухамсрыг дээшлүүлж, менежментийг сайжруулах’’

Event details

When

Jul 30, 2013 02:20 AM to
Aug 02, 2013 02:20 AM

Where

Улаан-Үд, ОХУ

Add event to calendar

2013 оны 7-р сарын 30-ны өдрөөс 8-р сарын 2 –н хүртэл Буриад улсын олон улсын экологийн боловсролын төв “Истомино”-д БОНХЯ, Байгаль хамгаалах цагдаагийн иргэний хяналт, олон нийтийн “Ногоон танхим” зэрэг Монголын байгууллагуудын түүнчлэн Байгалийн нөөцийн яам, улсын ойн аж ахуйн агентлаг, Буриад улсын байгаль орчны хяналтын алба зэрэг Буриад улсын байгууллагуудын экспертүүд оролцсон “Байгаль нуурын сав газар дах хүрээлэн буй орчны асуудлууд ба тэдгээрийг шийдвэрлэхэд ногоон эдийн засгийн гүйцэтгэх үүрэг роль” сэдэвт семинар болов.

Семинарыг НҮБХХ-ДДБОС-гийн “Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент” төсөл зохион байгуулсан. Семинарт 40 гаруй хүн оролцсон.

Семинарын гол зорилго – “ногоон эдийн засаг” үүсэн бий болох явцыг ярилцах ба экологийн асуудлуудыг хамтран шийдвэрлэхэд төр, нийгэм, бизнесийн салбарын хүчин чармайлтыг нэгтгэх түүнчлэн байгалийн нөөц баялгийг ашиглахад экологийн аюулгүй байдлыг хангах явдлыг дээшлүүлэх талаар практик зөвлөмжүүдийг боловсруулж гаргах. “Ногоон эдийн засаг” гэдэг нь НҮБ-ын Байгаль Орчны Хөтөлбөрөөс гаргасан тодорхойлолтын дагуу “хүмүүсийн сайн сайхан аж төрөх байдлыг дээшлүүлж, нийгмийн эрх тэгш байдлыг хангахын сацуу байгаль орчинд үзүүлэх эрсдэл болон доройтлыг мэдэгдэхүйц бууруулах тийм эдийн засгийн хэлнэ” гэж томъёолсон байна.

 

Загрузить сборник

Document Actions

“Байгаль нуур+20 Эко аялал жуулчлал” Олон улсын Форум

Event details

When

Jul 11, 2013 03:45 AM to
Jul 13, 2013 03:45 PM

Where

Улаан-Үд, ОХУ

Add event to calendar

Буриад улсын засгийн газар Холбооны аялал жуулчлалын агентлагтай хамтран 2013 оны 7-р сарын 11-13-ны өдрүүдэд Улаан-Үд хот ба Байгал нуурын хөвөөнд “Байгаль нуур+20 Эко аялал жуулчлал” Олон улсын Форум зохион байгуулав.

Форум нь Байгаль хамгаалах жилийн ажлын хүрээнд зохион байгуулагдсан ба байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх орчин үеийн чиг хандлага, стандартын талаар ярилцах, Байгаль нуурын бүсэд экологийн баримжаатай хөгжлийн арга туршлага хуваалцах, экологид ээлтэй техник ба бүтээгдэхүүн хэрэглэх, эко- боловсрол, эко- аялал жуулчлалын хамтын ажиллагааг өрнүүлэх зэрэг ажлын суурь болж өгөх юм.

“Эко-аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх: төр ба нийгмийн бизнесийн санаачлага ба хамтын ажиллагаа” дугуй ширээний ярилцлага зохион байгуулахад НҮБ-ын ХХөтөлбөр-ДДБОС “Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан эксистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент” төсөл дэмжлэг үзүүлэв.

- дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах вэб хуудаснаас авна уу: http://baikal.iwlearn.org/mn/events-1/miezhdunarodnyi-ekologho-turistichieskii-forum-ekoturizm-na-baikalie-20#sthash.KkJeupyo.dpuf

download the round table articles...

 

More information about this event…

Document Actions

“Байгаль нуур Дэлхийн стратегийн нөөц” Олон Улсын Конференци

Event details

When

Jul 07, 2013 03:30 AM to
Jul 10, 2013 03:30 PM

Where

Улаан-Үд, ОХУ

Add event to calendar

ОХУ-ын ерөнхийлөгч В.В. Путины 2012 оны 8-р сарын 10-ны өдрийн №1157 тушаалын дагуу Хүрээлэн буй Орчинг Хамгаалах жилийн ажлын хүрээнд энэхүү конференцийг зохион байгуулав.

 

Зохион байгуулагчид: ОХУ-ын Байгалийн Нөөцийн Яам, Буриад улсын Засгийн Газар, ОХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн салбар, Төрийн Думын гишүүдийн Байгаль нуурын нийгэмлэг, Байгаль нуурыг хадгалж үлдээхэд дэмжлэг үзүүлэх сан, Оросын Газар Зүйн Нийгэмлэг.

Оршил. Байгаль нуурын бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн нэг гол хүчин зүйл бол нийгэм-эдийн засгийн хөтөлбөрүүдийг шинжлэх ухааны судалгаанд тулгуурлан хэрэгжүүлэх явдал юм. Урьд өмнө ийм арга хэмжээ 5 жил тутамд Холбооны Яамдын оролцоотойгоор Холбооны улсууд ба Сибирийг бүхэлд нь хамарсан үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг хөгжүүлэх чиглэлийн томоохон конференцийн хүрээнд явагддаг байсан.

Ийм зэрэглэлийн олон улсын конференц хамгийн сүүлд 1994 ба 1998 онуудад ОХУ-ын ШУА-ийн Сибирийн салбарын удирдлагуудын санаачлагаар Улаан Үүд хотод зохиогдсон байна. Үүний үр дүнд Байгаль нуур болон түүний бүс нутгийн байгаль хамгаалах асуудал, тогтвортой хөгжилд дэлхийн нийтийн анхаарлыг хандуулж чадсан ба Байгаль нуурыг ЮНЕСКО-гийн дэлхийн байгалийн өвд бүртгүүлж, “Байгаль нуурыг хамгаалах” хууль болон Байгаль нуурын талаар Холбооны анхны 2 том хөтөлбөрийг (1994, 2001 онд) батлуулсан юм.

Энэхүү цаг үеэс хойш шинжлэх ухааны хөтөлбөрүүд ерөнхийдөө зогсож үндсэн үйл ажиллагаа нь Байгаль нуурын эдийн засгийн форум зохиох ба хөрөнгө оруулалт олоход чиглэгдэх болсон юм.

Конференцийн зорилго. Шинээр байгуулагдсан Алс Дорнодыг Хөгжүүлэх Яам болон ОХУ Дэлхийн Худалдааны Байгууллагад элссэн зэрэг нийгэм-эдийн засгийн шинэ нөхцөл байдал дор Байгаль нуурын бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих ба нуурыг хамгаалах шинжлэх ухааны хөтөлбөрүүдийг хэлэлцэх. Дэлхийн Байгалийн өв болсон Байгаль нуурыг хадгалан үлдээх зорилтыг биелүүлэхэд олон улсын байгууллагуудыг татан оролцуулах.

Конференцийн захиалгат гол гол илтгэлүүдийг Холбооны эдийн засгийн болон байгаль хамгаалах байгууллагууд, төрийн томоохон корпорацууд, орос болон гадаадын тэргүүлэх зэргийн эрдэмтэд, байгаль хамгаалах олон улсын байгууллагуудад танилцуулах ёстой юм.

Хөтөлбөр ба үндсэн чиглэлүүд:

-Холбооны зорилтот хөтөлбөр- “Байгаль нуурыг хамгаалах ба Байгаль нуурын Тусгай Хамгаалалттай Газруудын нийгэм-эдийн засгийн хөгжил” өнгөрсөн, одоо ба ирээдүйд;

- “Байгаль нуурыг хамгаалах” тухай ОХУ-ын хууль ба түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй бэрхшээл;

- Байгал нуур дах олон улсын хамтын ажиллагаа: үр дүн ба ирээдүй;

- Тогтвортой хөгжлийг хангах үүднээс байгаль болон нийгэмд болж буй үйл явцад мониторинг хийх;

- Экологийн мэдлэг бүхий соёлыг төлөвшүүлэх ба олон нийтийн байгууллагуудын үүрэг роль;

- Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутгийн сүлжээг хөгжүүлэх;

- Аж үйлдвэр ба газар тариалангийн салбар дах “ногоон” эдийн засаг;

- Эрчим хүчний салбарын тогтвортой хөгжил ба бүс нутгийг байгалийн хийгээр хангах асуудлууд;

- Сэлэнгэ мөрний хил дамнасан сав газар буюу хил хязгааргүй мөрөн;

- Байгаль нуурын ТХГН-т байгалийн нөөц баялаг ашиглах эдийн засгийн зохицуулалт;

- Байгаль нуур дах целлюлоз-цаасны үйлдвэрийн өнөөгийн байдал ба ирээдүй;

- Экологийн төв бүс дэх байгаль хамгаалах үйл ажиллагааг зохицуулах механизм;

- Экологийн хязгаарлалтын нөхцөл дэх нийгэм;

- Даяарчлалын нөхцөл дэх Байгаль нуурын ТХГН-ийн тээвэр болон дэд бүтэц;

Байгаль нуурын байгууллага дундын коммисс байгуулагдсаны 20 жилийн ойн хурлыг Конференцийн хүрээнд зохион байгуулахаар санал тавьсан.

“Леман нуур-Байгаль нуур: Европ ба Оросын хамтын ажиллагаа” олон улсын агаарын экспедицийн гарааг эхлүүлэнэ.

 

 

Document Actions

"Сибирь ба Алс Дорнодын гол мөрнүүд" олон улсын конференци

Event details

When

Jul 06, 2013 02:50 AM to
Jul 07, 2013 02:50 AM

Where

Эрхүү, ОХУ

Add event to calendar

Эрхүү болон Байгаль нуурын хөвөөнд болж өндөрлөсөн "Сибирь ба Алс Дорнодын гол мөрнүүд" олон улсын конференцийн хүрээнд "Байгалийн нөөц баялгийг хэмнэж орлох эх үүсвэр болгох зорилгын үүднээс байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломжууд" сэдэвт дугуй ширээний ярилцлага зохион байгуулав. Гарсан зөвлөмжүүдийг боловсруулж конференцээс гаргасан баримт бичигт тусгасан болно. Жишээ нь: "НҮБХХ-Кока Кола төслийн амжилттанд хүрсэн туршлагуудыг олон улсын бусад төслүүдэд болон Байгаль нуурын төсөлд 2013-2015 онд авч ашиглах".

Document Actions

"Аялал жуулчлалын мэргэжлийн тэргүүлэгч" уралдаан

Event details

When

Jul 03, 2013 02:00 PM to
Sep 03, 2013 02:00 PM

Where

Улаан-Үд, Буриад улс

Add event to calendar

БНУлсын хэмжээнд зарласан "аялал жуулчлалын мэргэжлийн тэргүүлэгч" уралдаанд аялал жуулчлалын салбарын байгууллагуудын хамгийн сайн ажилтнуудыг сонгон шалгаруулсан юм. Урадааны гол зорилго жуулчдад үзүүлж буй үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн нэр хүндийг өргөх болон Буриад улсын аялал жуулчлалын салбарын ажилтнуудын идэвхийг сэргээхэд оршино.

Уралдааныг Аялал жуулчлалын агентлаг Улаан-Үд хотын Захиргааны үйлдвэрлэл, хэрэглэгчдийн зах зээл ба аялал жуулчлалын Хороо, Дорнод Сибирийн соёл урлагийн улсын академи болон НҮБХХ-ДДБОС-гийн "Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент" төслийн оролцоотой зохион байгуулсан болно.
"Эко-Аялал жуулчлалын салбарын хамгийн сайн хөтөч-хөтлөгч" номинацийн ялагч Елена Мясниковад, "За Байкалом" ХХК, Байгаль нуурын төсөл өөрийн шагналаа гардуулав.

Document Actions

"Хил дамнасан усны асуудал" ОХУ-ын парламентийн сонсгол

Event details

When

Jun 17, 2013
from 10:00 AM to 02:00 PM

Add event to calendar

2013 оны 6-р сарын 17-ны өдөр төрийн Дума-д "Хил дамнасан усны асуудал" сэдэвт сонсгол тавив.

Орос, Монгол хоёр улсын  хилийн усыг хамагаалах болон тогтвортой менежментийг эрхлэхэд хамтран ажиллах хууль эрх зүйн ба институцийн хүрээний өнөөгий байдал ба цаашид сайжруулах боломжуудын талаар төслийн ОХУ-ын техникийн захирал танилцуулав.
Дума-с гаргасан зөвлөмжүүдийн нэг нь Сэлэнгэ мөрөн дээр далан барьж  болзошгүй байгаа Монголын төлөвлөгөөнд байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэх тухай байв.

Document Actions

Монгол орон 2013 онд Байгаль Орчныг Хамгаалах Өдрийн гол зохион байгуулагч

Event details

When

Jun 05, 2013
from 09:00 AM to 09:00 PM

Where

Улаанбаатар (Монгол улс)

Add event to calendar

Найроби, 2013 оын 2-р сарын 22 өдөр - Эдийн засгийнхаа нэг том салбар болох уул уурхайгаас шилжилт хийж Ногоон Эдийн Засагт тэргүүлэх ач холбогдол өгч, байгаль орчны талаарх сурталчилгааг залуучуудын дунд дэмжиж буй Монгол орон энэ жилийн 6-р сарын 5-нд Дэлхийн Байгаль Орчныг Хамгаалах Өдрийг хариуцан зохион байгуулах юм. НҮБ-ын Байгаль Орчны Хөтөлбөр (UNEP) –өөс Монгол орныг Байгаль Орчныг Хамгаалах Өдрийн гол зохион байгуулагчаар зарлав.

 

Credit: Shutterstock

More details...

Document Actions

"Сэлэнгэ - Хил хязгааргүй мөрөн" Үндэсний Зөвлөгөөн

Event details

When

Jun 04, 2013
from 08:25 AM to 08:25 PM

Where

Улаанбаатар, Монгол улс

Add event to calendar

"Сэлэнгэ - хил хязгааргүй мөрөн" үндэсний зөвлөгөөнийг ДДБОС-НҮБХХ "Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент" төслийн хүрээнд  НҮБ-ын БШУСБ, Монгол улсын Усны Үндэсний Хороо болон БОНХЯам хамтран 2013 оны 6-р сарын 4-ний өдөр Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав.

Зөвлөгөөнд тусгайлан илгээлт явуулсан Монгол Улсын Ерөнхий Сайд Н. Алтанхуягийн ивээл дор тус Зөвлөгөөн зохион байгуулагдав. Ерөнхий сайдын илгээлтийг зөвлөгөөний хөтөлбөр-урилгад монгол хэлд дээр хэвлэн гаргасан.

Зөвлөгөөнөөр бохирдлын үнэлгээ хийсэн судалгааны тайлангийн эцсийн хувилбарыг хэлэлцэв. Зөвлөгөөнд оролцогчид үнэтэй санал гаргасан ба тэдгээрийг тайлангийн эцсийн хувилбарт тусгасан болно.

Зөвлөгөөнд Яамдууд болон устай холбоотой төрийн байгууллагууд, голын сав газрын захиргаад, олон улсын байгууллагууд, дээд сургуулиуд, ШУА ба харьяа хүрээлэнгүүд, ТББ-ууд болон хувийн хэвшлийн салбараас 30 гаруй оролцогчид хамрагдсан байна. Монголын төр болон Усны Үндэсний хороо санаа тавьж зөвлөгөөнийг Төрийн ордонд хийх боломжийг олгосон юм.

Document Actions

2013 ОНЫ ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ӨДӨР МОНГОЛД

Event details

When

Jun 03, 2013
from 01:55 AM to 01:55 PM

Where

Улаанбаатар, Монгол улс

Add event to calendar

Дэлхийн Байгаль Орчны Өдрийг Монгол улс хүлээн авч тэмдэглэн өнгөрүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн  хүрээнд “Байгаль орчин” сэдэвт үзэсгэлэн, байгаль орчны салбарт гадаад улс орон олон улсын байгууллагын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй  төсөл, хөтөлбөрийг танилцуулах арга хэмжээ 2013 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдлаа. Уг арга хэмжээнд “Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент” төсөл амжилттай оролцож,  төслийн зорилт, хэрэгжих үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаар тайлбарлах, зарим гарсан үр дүнгээ танилцуулах, гарын авлага материал тараах зэргээр олон нийтэд сурталчлах ажлыг хийлээ.

Document Actions

Удирдах Зөвлөлийн Бүсийн Хоёрдугаар Хурал

Event details

When

Apr 26, 2013 12:00 AM to
Apr 27, 2013 11:35 PM

Where

Улаанбаатар (Монгол улс)

Add event to calendar

ДДБОС-НҮБХХ-ийн "Байгаль Нуурын Сав Газрын Байгалийн Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент" төслийн Удирдах Зөвлөлийн бүсийн хоёрдугаар хурал 2013 оны 4-р сарын 26-27 өдрүүдэд Улаанбаатар(Монгол) хотноо болно.

 

Удирдах Зөвлөлийн хоёр дугаар хурлын зорилго нь Байгаль нуурын төслийн 2012 онд хийсэн ажлын тайлан, 2013 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг төсвийн хамт, хянан үзсэн ХДОДШ-ний тойм, хил дамнасан усны хамтын ажиллагааны хууль эрх зүйн ба институцийн бүтцийг хөгжүүлэх, эрчимжүүлэх үйл явцын үе шат зэрэг асуудлыг Удирдах Зөвлөлийн гишүүдэд болон ажиглагчдад зориулан танилцуулахад оршино.

Download the draft agenda and the preliminary participants list.

 

Document Actions

ХДОДШ Бүсийн Техникийн Зөвлөгөөн

Event details

When

Apr 25, 2013
from 01:00 PM to 08:00 PM

Add event to calendar

НҮБХХ-ДДБОС "Байгаль Нуурын Сав Газрын Байгалийн Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент" төслийн хэрэгжилтийн хүрээнд ХДОДШ бүсийн техникийн зөвлөгөөн 2013 оны 4-р сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар(Монгол) хотод болов.


Download the draft workshop agenda and the preliminary list of participants.

Document Actions

Байгаль нуур орчмын мужийн ба Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутгийн Хамгаалалтын Захиргаадын дарга нарын ажлын уулзалт

Event details

When

Apr 18, 2013 09:00 AM to
Apr 19, 2013 06:00 PM

Add event to calendar

“Байгаль нуурыг хамгаалах ба Байгаль нуурын ТХГН-ийн нийгэм-эдийн засгийн хөгжил” холбооны зорилтот хөтөлбөрийн хүрээнд Буриад улсын Байгалийн Нөөцийн Яам болон Байгаль ашиглах Байгаль нуурын Хүрээлэн хамтран Байгаль нуур орчмын мужийн захиргаад ба ТХГН-ийн Хамгаалалтын Захиргаадад зориулсан хурлыг 2-р сарын 19-20 өдрүүдэд Олон Улсын Байгаль Орчны Боловсролын Төв “Истомино”-д зохион байгуулна, Истомино тосгон, Кабанск дүүрэг, БНБУ, ОХУ.

 

Document Actions

Байгалийн нөөц, байгаль орчин ба экологийн асуудлаарх Төрийн Думын байнгын хорооны дугуй ширээний ярилцлага

« “Байгаль нуурыг хамгаалах ба Байгаль нуурын ТХГН-ийн нийгэм-эдийн засгийн хөгжил 2012-2020” Холбооны хөтөлбөр дэх Байгаль нуурыг хамгаалах хууль тогтоомжийг уялдуулан зохицуулах»

Event details

When

Apr 08, 2013
from 11:00 AM to 03:00 PM

Add event to calendar

 

Байгалийн нөөц, байгаль орчин ба экологийн асуудлаарх Төрийн Думын байнгын хорооны дугуй ширээний ярилцлага нь 2013 оны 4-р сарын 8-ны өдрийн 11:00 цагаас ОХУ, Москва, Охотны ряд 1, Төрийн Думын бага танхимд болно. Ярилцлагын сэдэв:

« “Байгаль нуурыг хамгаалах ба Байгаль нуурын ТХГН-ийн нийгэм-эдийн засгийн хөгжил 2012-2020 холбооны хөтөлбөр дэх Байгаль нуурыг хамгаалах хууль тогтоомжийг уялдуулан зохицуулах» Доорх асуудлаар ярилцаж санал бодлоо солилцоход хөтөлбөрийн гол агуулга оршино:

1. Байгаль нуурын ТХГН-ийг Холбооны “Байгаль нуурыг хамгаалах ба Байгаль нуурын ТХГН-ийн нийгэм-эдийн засгийн хөгжил 2012-2020 зорилгод чиглэсэн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгон хөгжүүлэх

2. Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн хүрээнд Байгаль орчныг хамгаалах ба Байгаль нуурын ТХГН-ийн байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах Холбооны ба бүс нутгийн хууль эрх зүйн хүрээг сайжруулах

Дугуй ширээний ярилцлагад олон талуудын төлөөлөл оролцов: ОХУ-ын төрийн ба бүс нутгийн байгууллагууд, Байгалийн нөөц, байгаль орчин ба экологийн асуудлаарх Төрийн Думын байнгын хорооны гишүүд, ОХУ-ын ерөнхийлөгчийн улсын хуулийн зөвлөлийн төлөөлөгчид, шинжлэх ухааны болон ТББ-ууд.

 

The detailed information and registration link.

Document Actions

"Байгаль нуурын эрдэнэсийн сан" боловсролын багц материалын танилцуулга

Хөгжим, Хүмүүнлэгийн Сургууль дээр бага болон дунд ангийн сурагчдад зориулсан боловсролын багц "Байгаль нуурын эрднэсийн сан" илтгэл 2-р сарын 21-ний өдөр тавина.

Event details

When

Feb 21, 2013
from 08:00 AM to 01:00 PM

Add event to calendar

Хөгжим, Хүмүүнлэгийн Сургууль дээр бага болон дунд ангийн сурагчдад зориулсан боловсролын багц "Байгаль нуурын эрднэсийн сан" илтгэл 2-р сарын 21-ний өдөр  тавина.

Танилцуулгыг Улаан-Үд хотын ба Буриад улсын багш нар түүнчлэн ОХУ-ын Байгалийн Нөөц ба Экологийн Яам мөн НҮБХХ-ийн төлөөлөгчид оролцон "Ирмэг" Байгаль нуурын Мэдээллийн Төвөөс зохион байгуулав.

 

Document Actions

"Парламентын 2013 оны хаврын чуулганы төлөвлөгөөний тойм

Парламентын 2013 оны хаврын чуулганы төлөвлөгөөний тоймыг Төрийн Думын Байгалийн нөөц, Байгаль Орчин ба Экологийн байнгын хороо 2012 оны 12-р сарын 20-ны өдөр батлав.

Event details

When

Dec 20, 2012
from 08:30 AM to 08:30 AM

Where

Москва, ОХУ

Add event to calendar

Парламентын 2013 оны хаврын чуулганы төлөвлөгөөний тоймыг Төрийн Думын Байгалийн нөөц, Байгаль Орчин ба Экологийн хороо 2012 оны 12-р сарын 20-ны өдөр батлав.

1) "ОХУ-д загас агнуурын салбарыг үр бүтээлтэй хөгжүүлэх хууль эрх зүйн дэмжлэг. Парламентын хэлэлцүүлэг 3-р сарын 6-ны өдөр, бага танхим 11.00 15.00 цаг В. Язев, Е. Глубоковская, С. Кашинцева.

2). "Холбооны зорилтот хөтөлбөрийн концепцийн хүрээн дэх Байгаль нуурыг хамгаалах хууль тогтоомжийг уялдуулах" дугуй ширээний ярилцлага Байгаль нуурыг хамгаалах ба Байгаль нуурын хамгаалалттай газруудын 2012-2020 он хүртэлх нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн талаарх Парламентын хэлэлцүүлэг. 4-р сарын 8-ны өдөр, бага танхим, 11.00 - 14.00 цаг, МСлипенчук, Т. Величко.

3). "ОХУ дахь ойн бодлого" Парламентын хэлэлцүүлэг, 5-р сарын 20-ны өдөр, бага танхим, 10.00 - 13.00 цаг, С.Муравленко, О.Лебедев, А.Савелева, Л.Свинухова.

4). "Хид дамнасан ус: ОХУ-ын хууль тогтоомж болон олон улсын хамтын ажиллагааг сайжруулах" Парламентын хэлэлцүүлэг, 6-р сарын 17-ны өдөр, бага танхим, 10.00 - 13.00 цаг, М.Слипенчук.

Document Actions

Бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн XI -р хуралдаан

Хил дамнасан усны нөөцийг хамгаалах ба ашиглах тухай ОХУ ба Монгол улсын Засгийн Газар хоорондын гэрээний хэрэгжилтийн талаарх бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн XI-р хуралдаан

Event details

When

Dec 14, 2012 07:05 AM to
Dec 15, 2012 07:05 AM

Where

Улаан-Үд, ОХУ

Add event to calendar

Хил дамнасан усны нөөцийг хамгаалах ба ашиглах тухай ОХУ ба Монгол улсын Засгийн Газар хоорондын гэрээний хэрэгжилтийн талаарх бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн XI-р уулзалт 2012 оны 12-р сарын 14-15 өдрүүдэд Улаан-Үд хотод болов.

Оросын талын төлөөлөгчдийг Усны Нөөцийн Холбооны Агентлагийн дэд дарга Игорь Никитин, Монголын талын төлөөлөгчдийг БОНХЯ-ны дэд сайд Б. Тулга тус тус ахлав.

Бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн X-р хуралдаанаар баталсан төлөвлөгөөг ажлын хэсэг амжилттай биелүүлсэн гэдэгт бүрэн эрхт төлөөлөгчид итгэл дүүрэн байв. Бүрэн эрхт төлөөлөгчид өнөөгийн үйлчилж буй механизмын хүрээнд цаашды хамтын ажиллагаанд хамтран хүчин чармайлт гаргана гэсэн хүслээ илэрхийллээ.

http://www.infpol.ru/news/673/87319.php

http://www.newbur.ru/news/11611

Document Actions

Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх талаарх зөвлөгөөн

Event details

When

Dec 10, 2012
from 03:45 AM to 03:45 AM

Add event to calendar

Буриад улсын Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх талаарх зөвлөгөөн 2012 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр БН Буриад улсын Иргэдийн Хурлын бага танхимд болов. Tankhoi
Энэ арга хэмжээ нь "Экологи. Боловсрол. Аялал жуулчлал" гэсэн нэр бүхий Байгаль Нуурын Олон Улсын Конференцийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Арга хэмжээг НҮБХХ/ДДБОС-гийн “Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент” төсөл, Дэлхийн Байгаль Орчны Сан,  Буриад улсын Байгалийн Нөөцийн Яам болон Байгаль нуурын мэдээллийн “ Гран”  төв зэрэг байгууллагууд дэмжсэн болно.

Аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх нь Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутгийн үйл ажиллагааны нэг чухал чиг хандлага болсныг арга хэмжээг зохион байгуулагчид цохон тэмдэглэв. Өсөн нэмэгдэж буй жуулчны урсгал болон байгалийн үзэсгэлэнт газар нутгийг хамгаалах асуудалтай хэрхэн хослуулах, эрсдэлийг яаж бууруулах вэ, байгалийг хүмүүст хэрхэн ойртуулж, ойлгуулах вэ? гэх мэт асуултанд бид өнөөдөр хариулах шаардлагатай болсон байна.

Дэлхийн байгаль орчны сангийн (GNF) тэргүүн хатагтай Марион Хаммерл болон удирдах зөвлөлийн гишүүн Ранвейг Экхофф нар байгалийн аялал жуулчлалын ирээдүйн хөгжлийн талаарх өөрийн  төсөөллөө  ярьж хуваацлаа.

Автор: Эдвард Батоцыренов, Байгаль нуурын байгалийн нөөцийн менежментийн хүрээлэн

http://baikal24.ru

http://www.visitburyatia.ru/news/section-105/item-2854/

Document Actions

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба хөгжлийн талаарх зөвлөгөөн - "Орос улсын бүсийн экологийн төв" ТТБ

Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба хөгжлийн талаарх зөвлөгөөн - "Орос улсын бүсийн экологийн төв" ТТБ, "ОХУ-ын Усны нөөцийн менежмент ба усны салбарт эдийн засгийн хөшүүргийн ашиглалтыг сайжруулах" төслийн үр дүн

Event details

When

Dec 06, 2012
from 03:25 AM to 03:25 AM

Add event to calendar

Document Actions

Сава голын сав газрын зөвлөлтэй харилцан туршлага солилцох

Энэхүү харилцан туршлага солилцох уулзалт 12-р сарын 5-7 өдрүүдэд Сава голын сав газрын олон улсын зөвлөлийн Хорват улсын Загреб хот дах байранд болон Сава голын сав газрын хамтын менежменттэй холбоо бүхий өөр олон газарт болов.

Event details

When

Dec 05, 2012 01:40 AM to
Dec 09, 2012 01:40 AM

Add event to calendar

Төслийн Үндэсний Захирал, БОНХЯ-ны Төрийн Нарийн Бичгийн дарга Ж.Батболд, БОНХЯ-ны Хилийн усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Мөнхбат болон төслийн ажилтан Ч. Алтанчимэг нар  IW:LEARN төслийн Сава голын сав газрын зөвлөлтэй харилцан туршлага солилцох арга хэмжээнд оролцохоор Хорват улсын Загреб хотод очсон юм.

Энэхүү харилцан туршлага солилцох уулзалт 12-р сарын 5-7 өдрүүдэд  Сава голын сав газрын олон улсын зөвлөлийн Хорват улсын Загреб хот дах байранд болон Сава голын сав газрын хамтын менежменттэй холбоо бүхий өөр олон газарт болж өнгөрлөө.

Document Actions
Document Actions
Navigation
« September 2020 »
September
MoTuWeThFrSaSu
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930