You are here: Home / Ажлын байр / VA/2012/B5103/404

VA/2012/B5103/404

Төслийн захиргаа, санхүүгийн ажилтан (Монголд), материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 5-р сарын 03-наас 30-ны өдөр

Төсөл нь монголд захиргаа, санхүүгийн ажилтан авна. Ажлын байрны зар НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Албаны албан ёсны вэб хуудсанд https://gprs.unops.org/Pages/ViewVacancy/VADetails.aspx?id=404 нийтлэгдсэн болно.

Document Actions