You are here: Home / Ажлын байр / VA/2012/B5103/413

VA/2012/B5103/413

Олон Нийттэй Харилцах ба Сурталчилгааны Зөвлөх – Монгол Улс; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр

Төсөл Олон Нийттэй Харилцах ба Сурталчилгааны Зөвлөх авна. Ажлын зар НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Албаны албан ёсны вэб хуудсанд https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=413 нийтлэгдсэн болно.

Document Actions