You are here: Home / Ажлын байр / VA/2012/B5103/1304

VA/2012/B5103/1304

Биологийн олон янз байдлын эксперт, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 10 дугаар сарын 15-наас 22-ны өдөр

Төсөл биологийн олон янз байдлын эксперт ажилд авна. Ажлын зар UNOPS-ын албан ёсны вэбсайт-д нийтлэгдсэн: https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=1304

Document Actions