You are here: Home / Ажлын байр / VA/2012/B5103/1372

VA/2012/B5103/1372

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх зөвлөх, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 10 -р сарын 31-нээс 11-р сарын 7-ны өдөр

Төсөл уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх зөвлөх ажилд авна. Ажлын зар UNOPS-ын албан ёсны вэб хуудсанд нийтлэгдсэн: https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=1372

Document Actions