You are here: Home / Ажлын байр / VA/2013/B5002/2408

VA/2013/B5002/2408

Бохирдуулагч бодисын хэмжээг бууруулахад чиглэгдсэн экологийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөмж боловсруулах зөвлөх, өргөдөл хүлээн авах хугацаа : 2013 оны 5-р сарын 23 - 30 өдөр

Төсөл бохирдуулагч бодисын хэмжээг бууруулахад чиглэгдсэн экологийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөмж боловсруулах зөвлөх авна. Ажлын зар мэдээ НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Албаны албан ёсны вэб хуудсанд нийтлэгдсэн болно.

Document Actions