You are here: Home / Ажлын байр / VA/2012/B5103/414

VA/2012/B5103/414

Бохирдлын Халуун Цэгүүдийн Үнэлгээний Зөвлөх –Монгол Улс; өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр

Төсөл Бохирдлын Халуун Цэгүүдийн Үнэлгээний Зөвлөх (Монгол Улс) авна. Ажлын зар НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Албаны албан ёсны вэб хуудсанд https://gprs.unops.org/Pages/ViewVacancy/VADetails.aspx?id=414 нийтлэгдсэн болно.

Document Actions