You are here: Home / Ажлын байр / VA/2014/B5002/4742

VA/2014/B5002/4742

СҮАТ эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - Байгалийн шинжлэх ухаан ба биологийн олон янз байдлын талаарх зөвлөх Монголд, өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл

Төсөл СҮАТ эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - байгалийн шинжлэх ухаан ба биологийн олон янз байдлын талаарх зөвлөх Монголд ажилд авна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг НҮБТҮА -ны вэб хуудаснаас харна уу:

https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=4742

Document Actions