You are here: Home / Ажлын байр / VA/2014/B5002/4755

VA/2014/B5002/4755

СҮАТ эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - Байгалийн ухаан ба билогийн олон янз байдлын талаарх зөвлөх - ОХУ-д, өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл

Төсөл СҮАТ эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - Байгалийн ухаан ба билогийн олон янз байдлын талаарх зөвлөх - ОХУ-д, ажилд авна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг НҮБТҮА вэб хуудаснаас харна уу:

https://gprs.unops.org/pages/viewvacancy/VADetails.aspx?id=4755

Document Actions