You are here: Home / ҮР ДҮН / Олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих (Монгол дах уулзалтууд)

Олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжих (Монгол дах уулзалтууд)

Төслөөс хилийн усны нөөцийн менежментийн олон асуудалд чиглэгдсэн Монголд болсон Орос-Монголын уулзалтуудыг дэмжсэн.

1) Шүрэнгийн цахилгаан станцын төсөл болон Сэлэнгэ мөрөн дээрх гидро-техникийн өөр бусад байгууламжуудын талаарх байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тухай мэдээлэл солилцох Орос-Монголын уулзалт. (2015 оны 3-р сарын 30-31 өдөр).

2) Хилийн усыг хамгаалах, ашиглах тухай ОХУ ба Монгол Улсын ЗГ хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх хамтарсан ажлын хэсгийн уулзалт.  (2015 оны 4-р сарын 28-29 өдөр).

3) Хилийн усыг хамгаалах ба ашиглах тухай ОХУ, Монгол Улсын ЗГ хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх ОХУ ба Монгол Улсын Бүрэн Эрхт Төлөөлөгчдийн уулзалт. (October 2015 оны 10-р сарын 28-31 өдөр).

Document Actions