You are here: Home / ҮР ДҮН / "Зохимжтой, ашигтай, хамгаалагдсан" ОХУ-ын ТХГН-т аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх гарын авлага

"Зохимжтой, ашигтай, хамгаалагдсан" ОХУ-ын ТХГН-т аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх гарын авлага

ТХГН-т экологид хор уршиггүйгээр аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх тухай гарын авлагыг орос хэлээр бэлтгэж хэвлэн гаргасан.

Гарын авлагад ТХГ-ууд, аж ахуйн нэгжүүд, хүлээн авч буй байгууллагууд түүнчлэн жуулчид хэрхэн харилцан ашигтай хамтран ажиллах тухай тодорхой жишээ, зөвөлгөө ба зөвлөмжүүдийг агуулсан.

Энэхүү гарын авлага нь экологийн ба орон нутгийн аялал жуулчлалын Европын төвийн болон ЕВРОПАРК-ийн Холбооны хамтарсан санаачлага байсан юм (ECEAT International). Гарын авлагыг боловсруулахад  ЕВРОПАРК Консалтинг GmbH, экологийн ба орон нутгийн аялал жуулчлалын Европын төвийн төслийн хэлтэс ECEAT түүнчлэн хөдөөгийн аялал жуучлалын Латвийн нийгэмлэг зэрэг байгууллагууд оролцсон.

 

Энэ ном нь ТХГН-т аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, удирдах талаарх гарын авлага юм. ТХГН-т аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа хариуцан эрхлэж байгаа хүн бүрт зориулагдсан. Үүнд ТХГН-ийн Хамгаалалтын Захиргаа төдийгүй орон нутгийн удирдлага, аялал  жуулчлалын сурталчилгаа хариуцсан байгууллагууд мөн аялал жуулчлалын хувийн компаниуудын холбоо ч бас хамрагдана. Энэ ном өөрийн нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалыг сайтар төлөвлөн, экологийн аюулгүй байдлыг ханган энэ ажлын дөнгөж  хөгжүүлж эхлэж байгаа ТХГН-т голчлон анхаарал хандуулсан болно.

Татах  “Зохимжтой, ашигтай, хамгаалагдсан” Орос хэлээр

Document Actions