You are here: Home / Мэдээ

Мэдээ (MN)

Толилуулж буй мэдээний цуглуулга

Ариун цэвэр ба эпидемиологийн хяналт- зөвөлгөөн

Event details

When

Jun 20, 2014 04:55 AM to
Jan 09, 2015 04:55 AM

Add event to calendar

Семинарын явцад Буриад ба Монголын газар нутгаар урсдаг хийлийн ус бохирдоход оршиг суугчдын эрүүл мэндэд учирч болзошгүй тахлын эрсдэлд үнэлгээ хийх талаар ярилцав.

Document Actions

Оросын Эко- долоо хоног

Event details

When

May 17, 2014 02:20 AM to
May 21, 2014 02:20 AM

Add event to calendar

2014 оны 5-р сарын 17- 21 өдрүүдэд Москва хотын Улаан талбайд Оросын эко-долоо хоног 2 дах удаа болж өнгөрөв.  Төв талбайд экологийн павильонууд байрлуулж шинэ технологи, инноваци, дүрслэх урлаг ба кино, 3D кино, эко-зах зэрэг бүтээгдэхүүнийг толилуулав.

http://rusecoweek.ru/

Document Actions

Тендер RFQ_GPSO_2014-078 : материал хүлээн авах хугацаа сунгах

Хүндэт хамтрагчид аа!

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс аль болох олон оролцогчдыг хамруулах үүднээс мөн ОХУ-ын 5-р сард тохиож буй амралтын өдрүүдийг харгалзан доорхи тендерийг хугацааг 2014 5-р сарын 20 өдөр хүртэл сунгаж байна:

  • Тендер RFQ_GPSO_2014-078 (IWC-78317) “Төслийн Удирдах Зөвлөлийн хурал болон Стратеги Үйл ажиллагааны Хөтөлбөрийн багийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулах; Росприроднадзортой хамтран Байгаль нуурын бүс нутгийн ба Монголын байгаль хамгаалах чиглэлээр ажилдаг байгууллагуудыг оролцуулсан байгаль орчныг хамгаалах асуудлаар онол-крактикийн олон улсын конференци зохион байгуулах”.

Мэдүүлэг бэлтгэхдээ өргөдлийн маягт ашиглана уу Application

 

 

form (pages 3-6) and Оролцогчдод зориулсан Зөвлөмж.

Document Actions

Тендер RFQ_GPSO_2014-078 (IWC-78317) “Төслийн УЗ-ийн хурал болон Стратеги Үйл ажиллагааны Хөтөлбөрийн багийн зөвлөгөөн, олон улсын конференци зохион байгуулах", Өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-сарын 30 өдрөөс - 5-р сарын 20 өдөр хүртэл

Тендер RFQ_GPSO_2014-078 (IWC-78317) “Төслийн Удирдах Зөвлөлийн хурал болон Стратеги Үйл ажиллагааны Хөтөлбөрийн багийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулах; Росприроднадзортой хамтран Байгаль нуурын бүс нутгийн ба Монголын байгаль хамгаалах чиглэлээр ажилдаг байгууллагуудыг оролцуулсан байгаль орчныг хамгаалах асуудлаар онол-крактикийн олон улсын конференци зохион байгуулах”. Мэдүүлэг бэлтгэхдээ өргөдлийн маягт ашиглана уу. Материал хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 30 өдрөөс - 2014 оны 5-р сарын 20 өдөр

PDF document icon RFQ_GPSO_2014_078_upd. 30-Apr-2014 SC Organization.pdf — PDF document, 268 kB (275208 bytes)

Document Actions

БОНХЯ-ны төлөөлөгчидтэй хийсэн уулзалт

29 April 2014 Ulaanbaatar, Mongolia

Event details

When

Apr 29, 2014 06:00 AM to
Jan 08, 2015 06:00 AM

Where

Ulaanbaatar, Mongolia

Add event to calendar

БОНХЯ-ны төлөөлөлтэй 2014 оны 4-р сарын 29-30 өдөр уулзав. Энэ өдрүүдэд төслийн менежер Усны  Үндэсний Хорооны дарга Ц. Бадрахтай мөн уулзсан байна.

Document Actions

Байгаль нуурын эрдэнэс - сургалт арга зүйн багц материалын танилцуулга Монголд

28 April 2014 Ulaanbaatar, Mongolia

Event details

When

Apr 28, 2014 05:25 AM to
Jan 08, 2015 05:25 AM

Where

Ulaanbaatar, Mongolia

Add event to calendar

Байгаль нуурын эрдэнэс - сургалт арга зүйн багц материалын танилцуулга 2014 оны 4 -р сарын 26-30 өдөр Улаанбаатар хотод болов. Сургалтын багц материалыг боловсруулсан 4 автор зөвөлгөөнд оролцсон юм.  Сургалтанд 70 гаруй багш нар оролцов.

Document Actions

Хил дамнасан усны хамтын ажиллагааны давуу талыг үнэлж дэлгэрүүлэх тухай ажлын уулзалт

2014 оны 4-р сарын 22 Женев, Швейцари

Event details

When

Apr 22, 2014 04:55 AM to
Jan 09, 2015 04:55 AM

Where

Женев, Швейцари

Add event to calendar

The workshop provided a platform to:

Төрөл бүрийн салбарт ажилладаг оролцогчид(усны салбарын мэргэжилтнүүд, улс төрчид, парламентын гишүүд, сэтгүүлчид, судлаачид...) хилийн усны хамтын ажиллагааны ашиг тусын талаар мөн ашиг тусад үнэлгээ хийснээр хилийн усны хамтын ажиллагааны явцад яаж дэмжлэг үзүүлэх тухай ярилцав.

Хилийн усны хамтын ажиллагаанд тус нэмэр болох өргөн хүрээнд ашиг тусаа өгөх тийм арга, тэргүүн туршлага, тулгарч буй бэрхшээл болон сургамжуудыг тодруулах, үнэлэх.

Хилийн усны хамтын ажиллагааны давуу талыг тодруулах, үнэлэх, дэлгэрүүлэх тухай Бодлогын Зөвлөмжийн Баримт Бичгийн төслийг цаашид боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх.

Document Actions

Тендерийн хугацаа сунгах

Доорх тендерийн хугацааг 2014 оны 4-р сарын 29 өдөр хүртэл сунгасан болно:

•     RFQ_GPSO_2014-068 (IWC-78317) «Сэлэнгэ мөрний сав газрын гол мөрний усны чанарын нэгдсэн хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци. Үе шат II.  (ОХУ)»

•     RFQ_GPSO_2014-068 (IWC-78317) «Сэлэнгэ мөрний сав газрын гол мөрний усны чанарын нэгдсэн хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци. Үе шат II.  (Монгол улс)»
•    RFQ_GPSO_2014_070 (IWC-78317) “Сургалтын зөвөлгөөн “Нуур орчмын нутаг дэвсгэр дэх байгаль орчны боловсрол: тэргүүн туршлага ба инноваци”
•    RFQ_GPSO_2014-071 (IWC-78317) “Малын сэг зэмийг булшилж хаясан газруудыг илрүүлж тогтоогдсон газруудад боом өвчний бактери илрүүлэх хөрсний микробиологийн шинжилгээ хийх ба Буриад улсын Баргуужин ба Курумкан дүүргүүдийн сансраас авсан зургуудад компьютер дүн шинжилгээ хийх
•    RFQ_GPSO_2014-073 (IWC-78317) “Эко аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжилд зориулсан "Байгаль нуурын сувдан зүүлт" сэтгүүлийг бэлтгэж хэвлүүлэх" Орос ба Англи хэлээр", (Байгаль нуурын тусгай Хагаалалттай Газруудын Нийгэмлэг)"
•    RFQ_GPSO_2014-074 (IWC-78317) “Байгаль нуурын бүс нутагт орнитологийн жуучлал зохион байгуулах хөтөч бэлтгэх богино хугацааны сургалт”
•    RFQ_GPSO_2014_075 (IWC-78317) «Байгаль нуурын экологийн атлас хэвлэх - ОХУ»
•    RFQ_GPSO_2014_076 (IWC-78317) «Байгаль нуурын экологийн атлас хэвлэх - Монгол»

•    RFQ_GPSO_2014-077 (IWC-78317)  Газрын доорх ба гадаргын ус болон хөрсний бохирдлоос сэргийлж ашигт малтмал олборлох шинэ газар сонгон үлгэр жишээ болгон харуулах ”

Document Actions

Байгаль нуурын бүс нутгийн засаг захиргааны нэгжийн дарга нар ба ТХГН-ийн менежерүүдэд зориулсан семинар (2014 оны 4-р сарын 18 өдөр)

Прибайкалье мужийн ойролцоох газар нутагт нийгэм-эдийн засгийн ба экологийн асуудлыг шийдвэрлэхэд үүсэж байгаа өргөн хүрээний асуудлуудыг авч хэлэлцэн ард түмэнтэй хамгийн ойр байдгийн хувьд засаг захиргааны нэгжүүдийн илүү нягт болон байнгын уялдаа зохицуулалт шаардлагатай байгааг нотлон баталгаажууллаа.

 

 

Document Actions

Байгаль нуурын бүс нутгийн засаг захиргааны нэгжийн дарга нар ба ТХГН-ийн менежерүүдэд зориулсан семинар (2014 оны 4-р сарын 18 өдөр)

Event details

When

Apr 18, 2014
from 09:25 AM to 09:25 AM

Add event to calendar

Зөвөлгөөний үеэр өргөн хүрээний асуудлыг авч хэлэлцсэн болно. Байгаль нуурын бүс нутгийн эрэг орчмын нутаг дэвсгэрийн нийгэм-эдийн засгийн ба байгаль орчны асуудлыг шийдэхтэй холбогдож үүсэн гарсан бэрхшээлүүд юм. Ард түмэнтэй хамгийн ойр байдгийн хувьд засаг захиргааны нэгжүүдийн илүү нягт болон байнгын уялдаа зохицуулалт шаардлагатай байгааг баталгаажууллаа.

Document Actions

Өгийн нуурын товч танилцуулга ба нуур орчмын газар нутгийн цэвэрлэгээ

1998 онд Өгийн нуур Рамсарын конвенцид бүртгэгдсэн байна. Нуур намгархаг нуга бүхий 2520 га талбай эзэлдэг Орхон голын сав газрын нутагт оршдог. Нуур нь –, олон тооны гол горхи, цөөрөмтэй, баруун хэсэгтээ намгархаг үзэсгэлэнтэй нутаг юм. Нуурын нийт талбай ойролцоо 50км хавтгай дөрвөлжин газар нутаг ба эргийн урт нь 24,7 км. Нуур хамгийн гүн хэсэгтээ 15,3 м хүрдэг ба нийт эзлэхүүн нь 147,9м3 юм. Нуур орчмыг цэвэрлэх кампанит ажлыг НҮБХХ-ДДБОС-гийн санхүүгийн дэмжлэгээр 2014 оны 3-р сарын 20-21 өдөр зохион байгуулав. Цэвэрлэгээнд 20 хүн 2 ачааны машинтай оролцож 5 тонн хог хаягдал түүсэн байна.

Document Actions

Зураг ба зохион бичлэгийн уралдаан

Event details

When

Apr 15, 2014 05:10 AM to
Dec 18, 2014 05:10 AM

Add event to calendar

Дэлхийн усны өдрийг жил бүрийн 3-р сарын 22-ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. 2014 онд энэ арга хэмжээний хүрээнд НҮБХХ-ДДБОС, Орхон голын сав газрын захиргаатай хамтран Эрдэнэбулган ба Өгийн нуур сумдын 9-12 дугаар ангийн хүүхдүүдийн дунд “усны нөөцийг хамгаалах нь”, 7-8 дугаар ангийн хүүхдүүдийн дунд “Өгийн нуурыг хэн сайн мэдэх вэ?” сэдэвт зохион бичлэгийн, 4-6 ангийн хүүхдүүдийн дунд усны сэдвээр зургийн уралдаан зохион байгуулав. Гурван төрлийн уралдаанд нийт 45 сурагчид оролцов.

Document Actions

Өгийн нуурын товч танилцуулга ба нуур орчмын газар нутгийн цэвэрлэгээ

Event details

When

Apr 15, 2014 04:55 AM to
Apr 18, 2014 04:55 AM

Add event to calendar

1998 онд Өгийн нуур Рамсарын конвенцид бүртгэгдсэн байна. Нуур намгархаг нуга бүхий 2520 га талбай эзэлдэг Орхон голын сав газрын нутагт оршдог. Нуур нь –, олон тооны гол горхи, цөөрөмтэй, баруун хэсэгтээ намгархаг үзэсгэлэнтэй нутаг юм. Нуурын нийт талбай ойролцоо 50км хавтгай дөрвөлжин газар нутаг ба эргийн урт нь 24,7 км. Нуур хамгийн гүн хэсэгтээ 15,3 м хүрдэг ба нийт эзлэхүүн нь 147,9м3 юм. Нуур орчмыг цэвэрлэх кампанит ажлыг НҮБХХ-ДДБОС-гийн санхүүгийн дэмжлэгээр 2014 оны 3-р сарын 20-21 өдөр зохион байгуулав. Цэвэрлэгээнд 20 хүн 2 ачааны машинтай оролцож 5 тонн хог хаягдал түүсэн байна.

Document Actions

“Хил Хязгааргүй Байгаль нуур” HD кино ТВ сувгуудаар

Event details

When

Apr 14, 2014 05:45 AM to
Dec 18, 2014 05:45 AM

Add event to calendar

"Хил Хязгааргүй Байгаль нуур" HD киног Орос ба Монгол хэл дээр ТВ-ийн хэд хэдэн сувгуудаар үзүүлэв. ОХУ-д "Буриадын ертөнц" ТВ-ийн суваг ба Монголд "Соён Гэгээрүүлэгч" ТВ энэ киног хэдийнээ нэвтрүүлэн үзүүлсэн байна, түүгээр үл барам ТВ-ийн  өөр бусад сувгуудаар ч нэвтрүүлэхээр ярилцаж байна. Үүнд:

Document Actions

Байгаль нуурын мөсийг цэвэрлэх кампанит ажил

Event details

When

Apr 12, 2014 05:35 AM to
Apr 18, 2014 05:35 AM

Add event to calendar

2014 он "Байгаль нуурын цэвэр мөс" хог хаягдал цэвэрлэх хаврын ажил дуусав. "Байгаль нуурын цэвэр мөс" сайн дурын үйл ажиллагаа "Байгаль нуурын загасчлал - 2014" арга хэмжээний хүрээнд 3 дах удаа Буриад улсад зохион байгуулагдав. Бие даасан ашгийн бус бүлэг "экологи ба нийгмийн төслүүдийг хөгжүүлэх төв"-өөс хэрэгжүүлдэг "Байгаль нуурыг аварцгая" төслийн хүрээнд цэвэрлэгээний ажил 2014 оны 4-р сарын 14 өдөр болж өнгөрөв.

Энэ ажлын дүнд 25 уут хог түүж сурталчилгаа, гэгээрлийн ажлыг өргөн хүрээнд явуулав.


"Байгаль нуурын цэвэр мөс" ажлын зорилго нь голын мөс, эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэхээс гадна "Байгаль нуурын загасчлал" арга хэмжээнд оролцогчид болон зочидын дунд ухуулах, соён гэгээрүүлэх ажлыг идэвхитэй өрнүүлэхэд оршиж байв.

Хог хаягдалтай хэрхэн харьцах, хаягдлыг яаж тусад нь цуглуулж боловсруулах, Байгаль нуурын орчимд хог хагдлыг ангилан цуглуулах ажлыг нэвтрүүлэх нь ямар чухал ач холбогдолтойг сайн дурын ажилтнууд ухуулан таниулж байв.

Түүнчлэн байгальтай хэрхэн хайр гамтай харьцах, гал түймрийн аюулгүй байдал, спорт загасчлалын "бариад- амьдаар нь тавих" зарчмын талаар яриа хийв.

"Байгаль нуурын цэвэр мөс" ажлыг олон нийтийн ба ашгийн олон байгууллагууд дэмжсэн. Үүнд:

НҮБХХ/ДДБОС "Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент" төсөл,

Байгаль нуурыг аврахад дэмжлэг үзүүлэх сан, Листвянка тосгоны захиргаа, Прибайкальски Байгалийн Цогоцолбор Газар ба бусад мбайгууллагууд.

Document Actions

Байгаль нуурын төсөл- дунд шатны үнэлгээ

Event details

When

Apr 11, 2014 01:45 AM to
Apr 13, 2014 01:45 AM

Where

Buryatia

Add event to calendar

Төслийн дунд шатны үнэлгээ хийх олон улсын экспертэд зориулж Кабански ба Баргуужин мужууд дах УТХГ-ууд болон Курумкан мужийн малын сэг зэм устгах байгууламжийг үзүүлэх албан аяллыг төслөөс зохион байгуулав.

Document Actions
Document Actions