You are here: Home / Мэдээ / Тендер RFQ_GPSO_2014_066 (IWC-78317) “Байгаль нуур ба Сэлэнгэ мөрний эрэг болон мөсийг хог хаягдлаас цэвэрлэх”, материал хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 05 - 25 өдөр.

Тендер RFQ_GPSO_2014_066 (IWC-78317) “Байгаль нуур ба Сэлэнгэ мөрний эрэг болон мөсийг хог хаягдлаас цэвэрлэх”, материал хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 05 - 25 өдөр.

Document Actions