You are here: Home / Мэдээ / Тендерийн хугацаа сунгах

Тендерийн хугацаа сунгах

Доорх тендерийн хугацааг 2014 оны 4-р сарын 29 өдөр хүртэл сунгасан болно:

•     RFQ_GPSO_2014-068 (IWC-78317) «Сэлэнгэ мөрний сав газрын гол мөрний усны чанарын нэгдсэн хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци. Үе шат II.  (ОХУ)»

•     RFQ_GPSO_2014-068 (IWC-78317) «Сэлэнгэ мөрний сав газрын гол мөрний усны чанарын нэгдсэн хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци. Үе шат II.  (Монгол улс)»
•    RFQ_GPSO_2014_070 (IWC-78317) “Сургалтын зөвөлгөөн “Нуур орчмын нутаг дэвсгэр дэх байгаль орчны боловсрол: тэргүүн туршлага ба инноваци”
•    RFQ_GPSO_2014-071 (IWC-78317) “Малын сэг зэмийг булшилж хаясан газруудыг илрүүлж тогтоогдсон газруудад боом өвчний бактери илрүүлэх хөрсний микробиологийн шинжилгээ хийх ба Буриад улсын Баргуужин ба Курумкан дүүргүүдийн сансраас авсан зургуудад компьютер дүн шинжилгээ хийх
•    RFQ_GPSO_2014-073 (IWC-78317) “Эко аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжилд зориулсан "Байгаль нуурын сувдан зүүлт" сэтгүүлийг бэлтгэж хэвлүүлэх" Орос ба Англи хэлээр", (Байгаль нуурын тусгай Хагаалалттай Газруудын Нийгэмлэг)"
•    RFQ_GPSO_2014-074 (IWC-78317) “Байгаль нуурын бүс нутагт орнитологийн жуучлал зохион байгуулах хөтөч бэлтгэх богино хугацааны сургалт”
•    RFQ_GPSO_2014_075 (IWC-78317) «Байгаль нуурын экологийн атлас хэвлэх - ОХУ»
•    RFQ_GPSO_2014_076 (IWC-78317) «Байгаль нуурын экологийн атлас хэвлэх - Монгол»

•    RFQ_GPSO_2014-077 (IWC-78317)  Газрын доорх ба гадаргын ус болон хөрсний бохирдлоос сэргийлж ашигт малтмал олборлох шинэ газар сонгон үлгэр жишээ болгон харуулах ”

Document Actions