You are here: Home / Мэдээ

Мэдээ (MN)

Толилуулж буй мэдээний цуглуулга

RFQ_EMO_2012-033

.“Малын сэг зэм боловсруулах туршилтын байгууламж, ОХУ, Буриадын Баргуужин дүүрэг”, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 9-р сарын 21-нээс 10-р сарын 11-ний өдөр.

PDF document icon RFQ_EMO_2012-033_upd 11-Oct-2012 Barguzin Disposal ENG.pdf — PDF document, 1244 kB (1273984 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-034

“Малын сэг зэм боловсруулах туршилтын байгууламж, ОХУ, Буриадын Курумкан дүүрэг”, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 9-р сарын 11-нээс 10-р сарын 03-ны өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-034_upd 03-Oct-2012 Kurumkan Disposal Eng.pdf — PDF document, 837 kB (858082 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-032

Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын биологийн төрөл зүйлд ээлтэй амралт, аялал жуулчлалын төлөвлөгөө боловсруулах, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 8-р сарын 31-нээс 9-р сарын 27-ны өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-032_upd 27-Sep-2012.pdf — PDF document, 275 kB (282184 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-031

"Байгаль Нуур Мэдээллийн Төвийн мэдээлэл солилцох протокол ОХУ", өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 8-р сарын 31-нээс 9-р сарын 27-ны өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-031_upd 27-Sep-2012 BIC information data exchange protocol Russia.pdf — PDF document, 266 kB (272908 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-028

Байгаль нуур болон Сэлэнгэ мөрний эрэг хавийн газрыг цэвэрлэх кампанит ажил”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 6-р сарын 28-наас 7-р сарын 09-ний өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-028 09 July-2012.pdf — PDF document, 243 kB (249206 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-027

“Байгаль нуурын Монголын хэсгийн сав газарт усны чанарын мониторингийн нэгдсэн хөтөлбөр боловсруулах ба бохирдлын халуун цэгүүдийн үнэлгээний эхний хувилбарыг дуусгах”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 6-р сарын 04-нөөс 14-ний өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-027.pdf — PDF document, 278 kB (285105 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-021

“Экологийн Боловсролыг Сайжруулах Төлөвлөгөө”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 31-ний өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-021_upd 31-May-2012.pdf — PDF document, 250 kB (256985 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-016

“Байгаль Нуур Мэдээллийн Төвийн Концепци”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 25-ны өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-016_upd 25-May-2012.pdf — PDF document, 251 kB (257368 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-014

“Байгаль нуурын Улсын Биосферийн Нөөц Газарт Эко Аялал Жуулчлал хөгжүүлэх төлөвлөгөө”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 6-р сарын 14-нөөс 25-ны өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-014 25-June-2012.pdf — PDF document, 260 kB (266779 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-013

“Малын сэг зэмийг устгах стратеги”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 21-ний өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-013_upd 21-May-2012.pdf — PDF document, 253 kB (259415 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-012

“Байгаль нуурын сав газрын усны чанарын мониторингийн нэгдсэн хөтөлбөр”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 21-ний өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-012_upd 21-May-2012.pdf — PDF document, 333 kB (341269 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-011

“Байгаль нуурын сав газрын бохирдуулагч бодисийн тээвэрлэлтийн симуляци, загварчлалын талаархи мэдээллийн сан байгуулах”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 21-ний өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-011_upd 21-May-2012.pdf — PDF document, 254 kB (260822 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-010

Суурь судалгаа хийх ба дэд сав газрын менежментийн төлөвлөгөөний эхний хувилбарыг боловсруулах– Монгол улс”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 21-ний өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-010_upd 21-May-2012.pdf — PDF document, 254 kB (260698 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-009

“Сэлэнгийн бэлчир дэхь Усны Чанартай холбоотой асуудлын талаархи судалгаа” ”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 21-ний өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-009_upd 21-May-2012.pdf — PDF document, 246 kB (252919 bytes)

Document Actions

RFQ/EMO/2012-008

“Сэлэнгийн бэлчир дэхь амьдрах орчин ба голын ёроолын эрүүл ахуйн судалгаа”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 31-ний өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-008_upd 21-May-2012.pdf — PDF document, 233 kB (239281 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-007

Монгол Улсын хэсгийн урьдчилсан Хил Дамнасан Оношлогоо, Дүн Шинжилгээг хянан засах, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 31-ний өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-007_upd 31-May-2012.pdf — PDF document, 289 kB (296282 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-006

Оросын Холбооны Улсын хэсгийн урьдчилсан Хил Дамнасан Оношлогоо, Дүн Шинжилгээг хянан засах, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 28-аас 5-р сарын 31-ний өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-006_upd 31-May-2012.pdf — PDF document, 291 kB (298039 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-030

“Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэх, Хатгал тосгонд усны эрүүл ахуйн бүс байгуулах”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 8-р сарын 17-ноос 9-р сарын 7-ны өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-030_upd 07-Sep-2012.pdf — PDF document, 243 kB (248955 bytes)

Document Actions

RFQ_EMO_2012-029

“Монголд зориулсан Байгаль Нуур Мэдээллийн Төвийн концепци”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 8-р сарын 17-ноос 9 сарын 7-ны өдөр

PDF document icon RFQ_EMO_2012-029_upd 07-Sep-2012.pdf — PDF document, 248 kB (254733 bytes)

Document Actions
Document Actions