You are here: Home / Мэдээ / Байгаль нуурын бүс нутгийн засаг захиргааны нэгжийн дарга нар ба ТХГН-ийн менежерүүдэд зориулсан семинар (2014 оны 4-р сарын 18 өдөр)

Байгаль нуурын бүс нутгийн засаг захиргааны нэгжийн дарга нар ба ТХГН-ийн менежерүүдэд зориулсан семинар (2014 оны 4-р сарын 18 өдөр)

Прибайкалье мужийн ойролцоох газар нутагт нийгэм-эдийн засгийн ба экологийн асуудлыг шийдвэрлэхэд үүсэж байгаа өргөн хүрээний асуудлуудыг авч хэлэлцэн ард түмэнтэй хамгийн ойр байдгийн хувьд засаг захиргааны нэгжүүдийн илүү нягт болон байнгын уялдаа зохицуулалт шаардлагатай байгааг нотлон баталгаажууллаа.

 

 

Document Actions