You are here: Home / Мэдээ / Тендер RFQ_GPSO_2014-078 : материал хүлээн авах хугацаа сунгах

Тендер RFQ_GPSO_2014-078 : материал хүлээн авах хугацаа сунгах

Хүндэт хамтрагчид аа!

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс аль болох олон оролцогчдыг хамруулах үүднээс мөн ОХУ-ын 5-р сард тохиож буй амралтын өдрүүдийг харгалзан доорхи тендерийг хугацааг 2014 5-р сарын 20 өдөр хүртэл сунгаж байна:

  • Тендер RFQ_GPSO_2014-078 (IWC-78317) “Төслийн Удирдах Зөвлөлийн хурал болон Стратеги Үйл ажиллагааны Хөтөлбөрийн багийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулах; Росприроднадзортой хамтран Байгаль нуурын бүс нутгийн ба Монголын байгаль хамгаалах чиглэлээр ажилдаг байгууллагуудыг оролцуулсан байгаль орчныг хамгаалах асуудлаар онол-крактикийн олон улсын конференци зохион байгуулах”.

Мэдүүлэг бэлтгэхдээ өргөдлийн маягт ашиглана уу Application

 

 

form (pages 3-6) and Оролцогчдод зориулсан Зөвлөмж.

Document Actions