You are here: Home / Үйл Явдал

Үйл явдал

Тайлбарлагч хөтөчүүдэд зориулсан NAI сертификат бүхий Өв тайлбарлах сургалт- семинар

Event details

When

Sep 29, 2014 05:35 AM to
Jan 09, 2015 05:35 AM

Add event to calendar

Энэхүү зөвөлгөөн нь тайлбарлах ур чадварыг нэмэгдүүлэн өргөжүүлэх, нэмэлт техник эзэмших, хамт ажиллагсадад сургалт семинарыг манлайлан үр дүнтэй хийх ба Сибирь нутагт мэргэжлийн тайлбарлагчдын  сүлжээ үүсгэн байгуулах ажлын төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэн хамтран боловсруулахад чиглэсэн байв.

Document Actions

"Хүн ба Хүрээлэн буй орчин" баримтат ба Шинжлэх ухаан-танин мэдэхүйн киноны Байгаль нуурын олон улсын XIV фестиваль

Event details

When

Sep 29, 2014 05:30 AM to
Jan 09, 2015 05:30 AM

Add event to calendar

"Хүн ба Хүрээлэн буй орчин" баримтат ба Шинжлэх ухаан-танин мэдэхүйн киноны Байгаль нуурын олон улсын XIV фестиваль 2014 оны 9-р сарын 29 өдөр Эрхүү хотод болж өнгөрөв.

Зохион байгуулагчид"Хүн ба Байгаль" фестивалийг хүн, байгаль хоорондын ярвигтай харьцааны талаар бодох кинотавцан болгон гаргасан юм. Фестивалийн зорилго нь - кино урлагаар дамжуулан экологийн ухамсар суулгах явдал юм. Фестиваль дээр конкурсын бус бүтээл арван жилийн  болон дээд сургуулиуудад зориулж кино толилуулсан.  Баримтат киноны алдартнууд мастер-класс сургалт явуулав. Фестивалийн хүрээнд тулгамдаж буй экологийн асуудал ба тэдгээрйиг шийдвэрлэхэд киноны гүйцэтгэх үүргийн талаар ярилцав.

Document Actions

Сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан Байгаль нуурын олимпиад

Event details

When

Sep 28, 2014 05:25 AM to
Jan 09, 2015 05:25 AM

Add event to calendar

Байгаль нуурын эрэг дээр байрладаг "Байгаль нуурын давалгаа" хүүхдийн боловсролын төвд Байгаль нуурын 12-р олимпиадыг уламжлалт ёсоор зохион байгуулав. Олимпиадын зорилго нь Байгаль нуурын талаарх сургуулийн хүүхдүүдийн мэдлэгийн түвшинг тодорхойлох ба хүрээлэн буй орчны асуудалд тэдний анхаарлыг хандуулах явдал юм.

Document Actions

“Байгалийн өв ба эко-туризм” олон улсын судалгаа-дадлагын конференци

2014оны 8-р сарын 25-ны өдөр Гремячинск, Буриад, ОХУ

Event details

When

Aug 25, 2014 05:25 AM to
Jan 09, 2015 05:25 AM

Where

Гремячинск, Буриад, ОХУ

Add event to calendar

Москвагийн Их Сургууль, Буриад Улсын Их Сургуулийн мэрэгжилтнүүд болон Сэрби ба Швейцарь улсын профессорууд “Байгалийн өв ба эко-туризм” олон улсын судалгаа-дадлагын конференцид оролцов. Конференцид  УТХГ-т эко-аялал жуулчлал хөгжүүлэх сэдвээр ярилцав.

Document Actions

“Байгаль нуурын талаарх харилцан яриа” олон улсын 3-р Форум

Event details

When

Aug 21, 2014 05:20 AM to
Jan 09, 2015 05:20 AM

Add event to calendar

“Байгаль нуурын талаарх харилцан яриа” олон улсын 3-р Форум нь 2014 оны 8-р сарын 21-25-нд Улаан-Үд ба Гремячинск(ОХУ) тосгонд болов.Форумын үеэр Байгаль нуурын бүс нутгийн ирээдүйн хөгжил болон Байгаль нуурын хосгүй экосистемийг хамгаалах талаар олон улсын хамтын ажиллагааны асуудлыг хэлэлцэв.

Document Actions

Олон улсын зөвөлгөөнд танилцуулсан "Байгаль нуурын эрдэнэс"сургалт-арга зүйн багц

Event details

When

Jul 26, 2014 05:15 AM to
Jan 09, 2015 05:15 AM

Add event to calendar

Байгаль нуурын эрдэнэс - сургалт арга зүйн багц материалын англи хэлний хувилбарыг таницуулах  "Нуур орчмын газар нутаг дах байгаль орчны боловсрол- практик туршлага ба шинэ технологи" сургалт 2014 оны 7-р сарын 26-28 өдрүүдэд Байгаль нуурын эрэг дээр болов. Сургалтыг НҮБХХ(Mосква)/ДДБОС/НҮБХХ/НҮБТҮА болон Дэлхийн Байгалийн Сан(Радолфзел, Герман улс) дэмжин ажиллав.

Document Actions

Байгаль нуур, Ушканьи арлууд очих томилолт

Event details

When

Jul 25, 2014 05:10 AM to
Jan 09, 2015 05:10 AM

Add event to calendar

Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газар дах Ушканьи арлуудын нэг Тонкий арал дээр байгуулсан Байгаль нуурын хавын хэвтэр газар хүрэх экологийн жим үзэх зорилгоор энэхүү ажлын аяллыг зохион байгуулсан юм. Явган замыг Байгаль нуурын төслийн хүрээнд байрьсан.

Document Actions

Удирдах зөвлөлийн хурал

2014оны 7-р сарын 24-ны өдөр, Гремячинск, Буриад, ОХУ

Event details

When

Jul 24, 2014 05:10 AM to
Jan 09, 2015 05:10 AM

Where

Гремячинск, Буриад, ОХУ

Add event to calendar

НҮБХХ/ДДБОС “Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент” төслийн Удирдах Зөвлөлийн Бүсийн 3 дугаар хуралдаан 2014 оны 7-р сарын 24-ний өдөр Гремячинск тосгонд ( Буриад, ОХУ) болов. Хурлаар төслийн 2013 оны ажлын үр дүн, 2014-2015 оны ажлын төлөвлөгөө болон төсөв танилцуулж, олон улсын бие даасан экспертийн хийсэн төслийн дунд шатны үнэлгээ, Байгаль нуурын сав газрын СҮАХ-ийн төсөл, ОХУ ба Монгол улсын хооронд хилийн усны нөөцийг ашиглах, хамгаалах салбарт олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх асуудлаар ярилцав.

Document Actions

Орос болон Монголын байгаль орчны байгууллагууд оролцсон байгаль хамгаалах асуудлаарх олон улсын шинжлэх ухаан- практикийн конференци

2014оны 7-р сарын 23-ны өдөр, Гремячинск, Буриад, ОХУ

Event details

When

Jul 23, 2014 05:10 AM to
Jul 24, 2014 05:10 AM

Where

Гремячинск, Буриад, ОХУ

Add event to calendar

Конференцийн зорилго нь Байгаль нуурын сав газрын хүрээлэн буй орчныг хамгаалах ба байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглах чиглэлээр Орос ба Монголын эрдэмтдийн гаргаж буй хүчин чармайлтыг нэгтгэх, нэгдмэл шийдвэр гаргах үндэс суурийг тавих явдал юм. Конференцид Байгалийн Нөөц Ашиглалтыг Хянах Холбооны Үйлчилгээний Төвийн болон салбар байгууллагуудын ажилтнууд, шинжлэх ухааны байгууллагууд болон Байгаль нуурын бүс нутгийн ТББ оролцов.

Конференцийн үеэр Монгол улстай хил дамнасан усан объектын ариун цэвэр-халдварын аюулгүй байдлыг хангахад тулгарч буй бэрхшээлүүд, түүнчлэн   Монгол Оросын хил дамнасан усны нөөцийг хамгаалах ба тогтвортой хөгжүүлэх эрх зүйн болон институцийн бүтцийн өнөөгийн байдал ба сайжруулах  арга зам зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн ярилцав.

Конференцийн шийдвэр

Download - covering letter

Internal links:

http://bgtrk.ru/news/detail.php?ID=17350

http://egov-buryatia.ru/index.php?id=5330&tx_ttnews[tt_news]=35013

http://www.baikalfund.ru/news/fund/article.wbp?article_id=0690364d-19a6-4767-81d3-417cc1ca4f6e

http://buriat.er.ru/news/2014/7/29/tulohonov-prinyal-uchastie-v-proshedshej-v-buryatii-mezhdunarodnoj-konferencii-posvyashennoj-voprosam-ohrany-okruzhayushej-sredy/

http://03.rpn.gov.ru/node/8055

Document Actions

ЭЗХАХБ-ын удирдах зөвлөлийн хурал

2014оны 7-р сарын 04-ний өдөр, Улаан-Үд, ОХУ

Event details

When

Jul 04, 2014 05:05 AM to
Jan 09, 2015 05:05 AM

Where

Улаан-Үд, ОХУ

Add event to calendar

Хурлаар усны нөөцийн менежментийн арга хэрэгслийн талаар ярилцав. Олон улсын тэргүүн туршлага ба товч дүгнэлт хийж танилцуулсан.

Document Actions

“Экологийн этик ба 21-р зууны тотгвортой хөгжлийн технологи” олон улсын шинжлэх ухаан-хэрэглээний судалгааны талаарх конференци

Event details

When

Jun 30, 2014 05:00 AM to
Jan 09, 2015 05:00 AM

Add event to calendar

Энэхүү конференци нь Япон улсын Аичи-Нагоя хотод 11-р сарын 10-12 өдөр болох "Тогтвортой хөгжлийн төлөө өнөөдрийн боловсрол" ЮНЕСКО-гийн боловсролд зориулсан олон улсын конференцийн бэлтгэл ажил юм.

Конференцийн хүрээнд экологийн этик, тогтвортой хөгжлийн төлөөх боловсрол, даяаршил, ноосферийн ухамсар төлөвшүүлэх, соёлын үнэт зүйлсийг хадгалах, герменевтийн арга зүй, тогтвортой хөгжлийн технологи, г.м. асуудлын хэлэлцэх юм.

 

 

 

 

Document Actions

Ариун цэвэр ба эпидемиологийн хяналт- зөвөлгөөн

Event details

When

Jun 20, 2014 04:55 AM to
Jan 09, 2015 04:55 AM

Add event to calendar

Семинарын явцад Буриад ба Монголын газар нутгаар урсдаг хийлийн ус бохирдоход оршиг суугчдын эрүүл мэндэд учирч болзошгүй тахлын эрсдэлд үнэлгээ хийх талаар ярилцав.

Document Actions

Оросын Эко- долоо хоног

Event details

When

May 17, 2014 02:20 AM to
May 21, 2014 02:20 AM

Add event to calendar

2014 оны 5-р сарын 17- 21 өдрүүдэд Москва хотын Улаан талбайд Оросын эко-долоо хоног 2 дах удаа болж өнгөрөв.  Төв талбайд экологийн павильонууд байрлуулж шинэ технологи, инноваци, дүрслэх урлаг ба кино, 3D кино, эко-зах зэрэг бүтээгдэхүүнийг толилуулав.

http://rusecoweek.ru/

Document Actions

БОНХЯ-ны төлөөлөгчидтэй хийсэн уулзалт

29 April 2014 Ulaanbaatar, Mongolia

Event details

When

Apr 29, 2014 06:00 AM to
Jan 08, 2015 06:00 AM

Where

Ulaanbaatar, Mongolia

Add event to calendar

БОНХЯ-ны төлөөлөлтэй 2014 оны 4-р сарын 29-30 өдөр уулзав. Энэ өдрүүдэд төслийн менежер Усны  Үндэсний Хорооны дарга Ц. Бадрахтай мөн уулзсан байна.

Document Actions

Байгаль нуурын эрдэнэс - сургалт арга зүйн багц материалын танилцуулга Монголд

28 April 2014 Ulaanbaatar, Mongolia

Event details

When

Apr 28, 2014 05:25 AM to
Jan 08, 2015 05:25 AM

Where

Ulaanbaatar, Mongolia

Add event to calendar

Байгаль нуурын эрдэнэс - сургалт арга зүйн багц материалын танилцуулга 2014 оны 4 -р сарын 26-30 өдөр Улаанбаатар хотод болов. Сургалтын багц материалыг боловсруулсан 4 автор зөвөлгөөнд оролцсон юм.  Сургалтанд 70 гаруй багш нар оролцов.

Document Actions

Хил дамнасан усны хамтын ажиллагааны давуу талыг үнэлж дэлгэрүүлэх тухай ажлын уулзалт

2014 оны 4-р сарын 22 Женев, Швейцари

Event details

When

Apr 22, 2014 04:55 AM to
Jan 09, 2015 04:55 AM

Where

Женев, Швейцари

Add event to calendar

The workshop provided a platform to:

Төрөл бүрийн салбарт ажилладаг оролцогчид(усны салбарын мэргэжилтнүүд, улс төрчид, парламентын гишүүд, сэтгүүлчид, судлаачид...) хилийн усны хамтын ажиллагааны ашиг тусын талаар мөн ашиг тусад үнэлгээ хийснээр хилийн усны хамтын ажиллагааны явцад яаж дэмжлэг үзүүлэх тухай ярилцав.

Хилийн усны хамтын ажиллагаанд тус нэмэр болох өргөн хүрээнд ашиг тусаа өгөх тийм арга, тэргүүн туршлага, тулгарч буй бэрхшээл болон сургамжуудыг тодруулах, үнэлэх.

Хилийн усны хамтын ажиллагааны давуу талыг тодруулах, үнэлэх, дэлгэрүүлэх тухай Бодлогын Зөвлөмжийн Баримт Бичгийн төслийг цаашид боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх.

Document Actions

Байгаль нуурын бүс нутгийн засаг захиргааны нэгжийн дарга нар ба ТХГН-ийн менежерүүдэд зориулсан семинар (2014 оны 4-р сарын 18 өдөр)

Event details

When

Apr 18, 2014
from 09:25 AM to 09:25 AM

Add event to calendar

Зөвөлгөөний үеэр өргөн хүрээний асуудлыг авч хэлэлцсэн болно. Байгаль нуурын бүс нутгийн эрэг орчмын нутаг дэвсгэрийн нийгэм-эдийн засгийн ба байгаль орчны асуудлыг шийдэхтэй холбогдож үүсэн гарсан бэрхшээлүүд юм. Ард түмэнтэй хамгийн ойр байдгийн хувьд засаг захиргааны нэгжүүдийн илүү нягт болон байнгын уялдаа зохицуулалт шаардлагатай байгааг баталгаажууллаа.

Document Actions

Зураг ба зохион бичлэгийн уралдаан

Event details

When

Apr 15, 2014 05:10 AM to
Dec 18, 2014 05:10 AM

Add event to calendar

Дэлхийн усны өдрийг жил бүрийн 3-р сарын 22-ны өдөр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. 2014 онд энэ арга хэмжээний хүрээнд НҮБХХ-ДДБОС, Орхон голын сав газрын захиргаатай хамтран Эрдэнэбулган ба Өгийн нуур сумдын 9-12 дугаар ангийн хүүхдүүдийн дунд “усны нөөцийг хамгаалах нь”, 7-8 дугаар ангийн хүүхдүүдийн дунд “Өгийн нуурыг хэн сайн мэдэх вэ?” сэдэвт зохион бичлэгийн, 4-6 ангийн хүүхдүүдийн дунд усны сэдвээр зургийн уралдаан зохион байгуулав. Гурван төрлийн уралдаанд нийт 45 сурагчид оролцов.

Document Actions

Өгийн нуурын товч танилцуулга ба нуур орчмын газар нутгийн цэвэрлэгээ

Event details

When

Apr 15, 2014 04:55 AM to
Apr 18, 2014 04:55 AM

Add event to calendar

1998 онд Өгийн нуур Рамсарын конвенцид бүртгэгдсэн байна. Нуур намгархаг нуга бүхий 2520 га талбай эзэлдэг Орхон голын сав газрын нутагт оршдог. Нуур нь –, олон тооны гол горхи, цөөрөмтэй, баруун хэсэгтээ намгархаг үзэсгэлэнтэй нутаг юм. Нуурын нийт талбай ойролцоо 50км хавтгай дөрвөлжин газар нутаг ба эргийн урт нь 24,7 км. Нуур хамгийн гүн хэсэгтээ 15,3 м хүрдэг ба нийт эзлэхүүн нь 147,9м3 юм. Нуур орчмыг цэвэрлэх кампанит ажлыг НҮБХХ-ДДБОС-гийн санхүүгийн дэмжлэгээр 2014 оны 3-р сарын 20-21 өдөр зохион байгуулав. Цэвэрлэгээнд 20 хүн 2 ачааны машинтай оролцож 5 тонн хог хаягдал түүсэн байна.

Document Actions

“Хил Хязгааргүй Байгаль нуур” HD кино ТВ сувгуудаар

Event details

When

Apr 14, 2014 05:45 AM to
Dec 18, 2014 05:45 AM

Add event to calendar

"Хил Хязгааргүй Байгаль нуур" HD киног Орос ба Монгол хэл дээр ТВ-ийн хэд хэдэн сувгуудаар үзүүлэв. ОХУ-д "Буриадын ертөнц" ТВ-ийн суваг ба Монголд "Соён Гэгээрүүлэгч" ТВ энэ киног хэдийнээ нэвтрүүлэн үзүүлсэн байна, түүгээр үл барам ТВ-ийн  өөр бусад сувгуудаар ч нэвтрүүлэхээр ярилцаж байна. Үүнд:

Document Actions
Document Actions
Navigation
« December 2023 »
December
MoTuWeThFrSaSu
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031