You are here: Home / Мэдээ / News - RSS Channel (MN)

News - RSS Channel (MN)

News collection for RSS channel
VA/2012/B5103/402
ХДОДШ-ний талаарх зөвлөх ба шинжлэх ухааны зөвлөх багийн ахлагч, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 5-р сарын 3-наас 27-ны өдөр
VA/2012/B5103/404
Төслийн захиргаа, санхүүгийн ажилтан (Монголд), материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 5-р сарын 03-наас 30-ны өдөр
VA/2012/B5103/412
Олон Нийттэй Харилцах ба Сурталчилгааны Зөвлөх – ОХУ; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр
VA/2012/B5103/413
Олон Нийттэй Харилцах ба Сурталчилгааны Зөвлөх – Монгол Улс; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр
VA/2012/B5103/458
Сургалтын Зөвлөх – Монгол улсад, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр
VA/2012/B5103/460
ОХУ, Буриадын Тагна-Сухарын усны хагалбарын дэд сав газрын Байгаль Орчин ба Усны Нөөцийн Менежментийн Зөвлөх; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр
VA/2012/B5103/463
Забайкальский мужийн Килокийн усны хагалбарын дэд сав газрын Байгаль орчин ба Усны Нөөцийн Менежментийн Зөвлөх, ОХУ; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30 өдөр
VA/2012/B5103/414
Бохирдлын Халуун Цэгүүдийн Үнэлгээний Зөвлөх –Монгол Улс; өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр
VA/2012/B5103/411
Бохирдлын Халуун Цэгүүдийн Үнэлгээний Зөвлөх – ОХУ; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5-р сарын 30-ны өдөр
VA/2012/B5103/457
Сургалтын Зөвлөх – ОХУ; материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 30-наас 5 дугаар сарын 30.
VA/2012/B5103/334
Хуулийн ахлах зөвлөх, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 4-р сарын 20-ноос 5 сарын 20-ны өдөр хүртэл
Эхлэлийн зөвөлгөөний тайлан
"Байгаль" фракц дундын дэд бүлэг Apr 27, 2012 07:55 AM Москва, ОХУ,
ОХУ-ын Төрийн Дум-д "Байгаль" фракц дундын дэд бүлэг байгуулагдав.
“Байгаль нуурын хоггүй цэвэр мөс “ from Apr 14, 2012 03:20 AM to Apr 15, 2012 03:20 AM Baikal,
Нуурын эрэг болон мөсийг хог хаягдлаас цэвэрлэх олон нийтийн арга хэмжээ
Олон нийтийг хамарсан кампанит ажил Apr 14, 2012 from 09:05 AM to 12:05 PM Прибайкальский дүүрэг, Буриад улс,
“Байгаль нуурын цэвэр мөс”, эрэг орчмын ба мөсөн дээрх хог хаягдлыг цэвэрлэх
Шинэ жил - баярын өдрүүд from Jan 01, 2012 01:00 AM to Jan 06, 2012 11:55 PM
Эхлэлийн зөвөлгөөн
Төслийн эхлэлийн зөвөлгөөн 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр ОХУ-ын Улаан-Үүд хотод болов.
FileRFQ_EMO_2012-033
.“Малын сэг зэм боловсруулах туршилтын байгууламж, ОХУ, Буриадын Баргуужин дүүрэг”, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 9-р сарын 21-нээс 10-р сарын 11-ний өдөр.
FileRFQ_EMO_2012-034
“Малын сэг зэм боловсруулах туршилтын байгууламж, ОХУ, Буриадын Курумкан дүүрэг”, материал хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 9-р сарын 11-нээс 10-р сарын 03-ны өдөр
FileRFQ_EMO_2012-032
Забайкальски Байгалийн Цогцолбор Газрын биологийн төрөл зүйлд ээлтэй амралт, аялал жуулчлалын төлөвлөгөө боловсруулах, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2012 оны 8-р сарын 31-нээс 9-р сарын 27-ны өдөр
Document Actions