You are here: Home / Мэдээ / News - RSS Channel (MN)

News - RSS Channel (MN)

News collection for RSS channel
Сэлэнгэ мөрний доод бэлчир - усны чанар
Сэлэнгэ мөрний доод бэлчир дэх усны чанарын асуудлыг судлах
Эрэг орчмын цэвэрлэгээ - ОХУ
Байгаль нуур болон Сэлэнгэ мөрний эрэг орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэх
Малын сэг, зэм устгах стратеги
Сургалтын гарын авлага
Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежментийг эрхлэхэд явуулахад гүйцэтгэх ажилтнуудын экологи ба тогтвортой хөгжлийн талаарх чадавхийг нэмэгдүүлэх.
Боловсролын Төлөвлөгөө
Экологийн боловсролыг сайжруулах төлөвлөгөө
БНМТ Концепци
Байгаль нуурын мэдээллийн төвийн(БНМТ) концепци
Сэлэнгэ мөрний доод бэлчир - бентос бүс
Сэлэнгэ мөрний доод бэлчир дэх амьдралын орчин ба бентос бүсийн эрүүл байдлын судалгаа
Байгаль нуурын биосферийн нөөц газрын аялал жуулчлалын төлөвлөгөө
Забайкальскийн биосферийн нөөц газарт зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө
11. Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэх ажиллагаа 2012
Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг хог хаягдлаас цэвэрлэж Хатгал тосгонд усны ариун цэврийн хамгаалалтын бүс байгуулах
Боловсролын Төлөвлөгөө - Буриад улс
2015 он хүртэлх экологийн боловсролыг ялгаатай түвшинд (сургуулийн өмнөх, сургуулийн болон дээд сургуулийн) олгох үйл ажиллагааны үе шатыг боловсруулсан.
Загварчлал боловсруулах Мэдээллийн Сан
Байгаль нуурын сав газарт усаар дамжих бохирдуулагч бодисын зөөгдлийн загварчлал боловсруулахад шаардагдах мэдээллийн сан байгуулах.
Мониторингийн хамтарсан хөтөлбөр
Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны чанарын мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөр
"Парламентын 2013 оны хаврын чуулганы төлөвлөгөөний тойм Dec 20, 2012 08:30 AM Москва, ОХУ,
Парламентын 2013 оны хаврын чуулганы төлөвлөгөөний тоймыг Төрийн Думын Байгалийн нөөц, Байгаль Орчин ба Экологийн байнгын хороо 2012 оны 12-р сарын 20-ны өдөр батлав.
Бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн XI -р хуралдаан from Dec 14, 2012 07:05 AM to Dec 15, 2012 07:05 AM Улаан-Үд, ОХУ,
Хил дамнасан усны нөөцийг хамгаалах ба ашиглах тухай ОХУ ба Монгол улсын Засгийн Газар хоорондын гэрээний хэрэгжилтийн талаарх бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн XI-р хуралдаан
Тусгай Хамгаалалттай Газар Нутагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх талаарх зөвлөгөөн Dec 10, 2012 03:45 AM
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба хөгжлийн талаарх зөвлөгөөн - "Орос улсын бүсийн экологийн төв" ТТБ Dec 06, 2012 03:25 AM
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба хөгжлийн талаарх зөвлөгөөн - "Орос улсын бүсийн экологийн төв" ТТБ, "ОХУ-ын Усны нөөцийн менежмент ба усны салбарт эдийн засгийн хөшүүргийн ашиглалтыг сайжруулах" төслийн үр дүн
Сава голын сав газрын зөвлөлтэй харилцан туршлага солилцох from Dec 05, 2012 01:40 AM to Dec 09, 2012 01:40 AM
Энэхүү харилцан туршлага солилцох уулзалт 12-р сарын 5-7 өдрүүдэд Сава голын сав газрын олон улсын зөвлөлийн Хорват улсын Загреб хот дах байранд болон Сава голын сав газрын хамтын менежменттэй холбоо бүхий өөр олон газарт болов.
”Газрын доорх усны нөөцийн үнэлгээ” from Nov 20, 2012 01:35 PM to Nov 21, 2012 01:35 PM Улаанбаатар, Монгол улс,
" Газрын доорх усны нөөцийн үнэлгээ" Монгол улсын БОНХЯам, НҮБ-ын БШУСБ болон Монгол дахь НҮБХХ-ийн төлөөлөгчдийн уулзалт
Гидрохимийн Хүрээлэнгийн Хуралдаан Nov 09, 2012 06:50 AM Донын Ростов, ОХУ,
Сэлэнгэ - Байгаль нуурын судалгаа хамтдаа олон улсын нэг өдрийн зөвлөгөөн Oct 31, 2012 03:50 AM Женев, Швейцари,
Швейцарын Женев хотод болсон "Сэлэнгэ - Байгаль нуурын судалгаа хамт нэг дор" олон улсын нэг өдрийн зөвлөгөөн нь Сэлэнгэ мөрөн ба Байгаль нуурын экосистемийг шинжлэн судлах ба хадгалан үлдээхэд зориулагдсан ба Швейцарийн Женев хот дах Москвагийн ИХ Сургуулийн Олон Улсын Төвд 2012 оны 10-р сарын 31-ний өдөр болж өнгөрлөө.
Document Actions