You are here: Home / Мэдээ / News - RSS Channel (MN)

News - RSS Channel (MN)

News collection for RSS channel
FileRFQ_GPSO_2014-071 (IWC-78317) “Баргуужин ба Курумкан дүүргүүдийн сансраас авсан зургууудад компьютер дүн шинжилгээ хийх». Өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 10 - 29 өдөр
“Малыг сэг зэмийг булшилж хаясан газруудыг илрүүлж тогтоогдсон газруудад боом өвчний бактери илрүүлэх хөрсний микробиологийн шинжилгээ хийх ба Буриад улсын Баргуужин ба Курумкан дүүргүүдийн сансраас авсан зургуудад компьютер дүн шинжилгээ хийх»
FileТендер RFQ_GPSO_2014-072 (IWC-78317) «“Байгаль нуурын сувдан зүүлт" хэвлэл мэдээллийн концепци ба илтгэл боловсруулах » (Байгаль нуурын ТХГН-ийн нийгэмлэг) англи ба орос хэл дээр”; Өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 10 - 20 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2014_070 (IWC-78317) "Нуурын орчмын газар нутгийн байгаль орчны боловсрол: тэргүүн туршлага ба инноваци“ Сургалтын зөвлөгөөн . Өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 10 - 29 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2014-069 (IWC-78317) «Сэлэнгэ мөрний сав газрын гол мөрний усны чанарын нэгдсэн хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци. Үе шат II. (Монгол)». Өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 10 - 29 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2014-068 (IWC-78317) «Сэлэнгэ мөрний сав газрын гол мөрний усны чанарын нэгдсэн хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци. Үе шат II. (ОХУ)». Өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4 -р сарын 10 - 29 өдөр
НҮБ-ын ЕЭЗК хоёрдугаар зөвөлгөөн: Голын сав газрын комиссууд ба хамтарсан бусад байгууллагууд: Техникийн аспект from Apr 09, 2014 01:40 AM to Apr 10, 2014 01:40 AM
2014 оны анхны Тендер
FileTender RFQ_GPSO_2014_066 (IWC-78317) “Байгаль нуур ба Сэлэнгэ мөрний эрэг болон мөсийг хог хаягдлаас цэвэрлэх”, өргөдөл хүлээн авах хугацаа: 2014 оны 4-р сарын 05 - 25 өдөр
FileApplication form
Use this form to prepare your application for tenders
Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн талаарх хурал
Дэлхийн Усны өдөр Орос оронд from Mar 24, 2014 03:50 AM to Dec 19, 2014 03:50 AM
Дугуй ширээний ярилцлага ОХУ-ын Улсын номын санд: “Дэлхийн Усны Өдөр 2014: Ус ба эрчим хүч” from Mar 20, 2014 06:25 AM to Jan 09, 2015 06:25 AM Moscow, Russia ,
GEF IW:LEARN Мэдээлэл ба Харилцааны Технологийн Зөвөлгөөн 2014 оны 3-р сарын 17- 20 өдрүүд from Mar 17, 2014 06:35 AM to Jan 09, 2015 06:35 AM Manila, Philippines ,
Full HD (Монгол хэлээр): Баримтат "Хил Хязгааргүй Байгаль нуур"
Энэхүү киног бид гариг дэлхийн гайхамшигтай усан объект - Байгаль нуурт зориулсан юм. Байгаль нуурын сав газар хоёр улсад харъяалагддаг. Байгаль нуур хэрхэн бүрэлдэн тогтсон хийгээд , түүний сав газар гэж чухам юу болохыг харуулах нь бидний зорилго. Энэ гайхамшигт нуур дэлхий дээрх хамгийн цэвэр тунгалаг усыг ямар хязгаар нутгаас хураан авдаг юм бол? Ямар учраас Евро-Азийн төв цэгт цэнгэг усны жинхэнэ нөөц болсон далай бүрэлдэн тогтсон юм бол? (Full HD, 39 min)
Баримтат кино "Хил Хязгааргүй Байгаль нуур" нээлт from Feb 21, 2014 03:45 PM to Jan 09, 2015 03:45 PM Ulaanbaatar, Mongolia ,
21 February 2014 Ulaanbaatar, Mongolia
Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лабораторид ионы хроматограф DIONEX төхөөрөмжийг суурилуулж ажилд оруулав from Feb 20, 2014 03:45 PM to Jan 09, 2015 03:45 PM Ulaanbaatar, Mongolia ,
20 February 2014 Ulaanbaatar, Mongolia
VA/2014/B5002/4757
СҮАТ эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - Нийгэм, улс төрийн талаарх зөвлөх-ОХУ, өргөдөл хүлээн авах хуцгацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл
VA/2014/B5002/4758
СҮАТ Эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - хууль эрх зүй ба эдийн засгийн зөвлөх - ОХУ өргөдөл авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл
VA/2014/B5002/4742
СҮАТ эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - Байгалийн шинжлэх ухаан ба биологийн олон янз байдлын талаарх зөвлөх Монголд, өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл
VA/2014/B5002/4755
СҮАТ эрдмийн зөвлөх багийн гишүүн - Байгалийн ухаан ба билогийн олон янз байдлын талаарх зөвлөх - ОХУ-д, өргөдөл хүлээн авах хугацаа 2014 оны 2-р сарын 13-20 өдөр хүртэл
Document Actions