You are here: Home / ҮР ДҮН / Эко- аялал жуулчлалын хөгжил Прибайкальскийн БЦГ-т

Эко- аялал жуулчлалын хөгжил Прибайкальскийн БЦГ-т

Энэ ажлыг Байгаль нуурын төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг 3.3-ын хүрээнд Байгаль-Лена ТХГ болон БЦГ-ыг хамарсан "Заповедное Прибайкалье" ТХГН-т зориулан хэрэгжүүлсэн юм.  Судалгааны зорилго нь экосистем ба биологийн олон янз байдлын эрүүл байдлыг хангах менежментийн элементийг аялал жуулчлалын байгууллагуудын төлөвлөгөөнд тусгаж өгөх явдал юм.

Энэ ажлын явцад Хобойн хошуунд (Прибайкальскийн БЦГ-т хамрагдах Ольхон арал дахь аялал жуулчлалын хосгүй газар) зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй эко-аялал жуулчлалын төлөвлөгөө боловсруулсан, ажиглалтын тавцан хийж мэдээллийн самбарууд байрлуулсан.

Ханхойн хошуунд гүйцэтгэсэн ажлын нэг хэсэг бол Эрхүү мужийн Улаан Номд орсон ховор ургамалын популяцыг хамгаалах жижиг хэмжээний нөөц газрыг байгуулсан явдал юм.

 

Тайлан 082 татах

Document Actions