You are here: Home / ҮР ДҮН / Аялал жуулчлал ба уул уурхай дах биологийн олон янз байдлыг хамгаалах стандарт ба биологийн олон янз байдлын менежментийн зорилтууд

Аялал жуулчлал ба уул уурхай дах биологийн олон янз байдлыг хамгаалах стандарт ба биологийн олон янз байдлын менежментийн зорилтууд

Гүйцэтгэгч: Гунин Петр Дмитриевич, Бажа Сергей Николаевич
  • Уул уурхайд зориулсан байгаль хамгааллын стандартыг олон улсын болон бүс нутгийн тэргүүн туршлагаас жишээ авч нарийвчлан боловсруулсан байна.
  • Аялал жуулчлалд зориулсан байгаль хамгааллын стандартыг олон улсын болон бүс нутгийн тэргүүн туршлагаас жишээ авч нарийвчлан боловсруулсан байна.
  • Орос ба Монгол улсын уул уурхай болон аялал жуулчлалын салбарын тэргүүн туршлага болон мөрдөж буй бодлого, стандартад ГЭП(Gap) дүн шинжилгээ хийсэн байна.
  • Уул уурхай болон аялал жуулчлалын салбарт биологийн олон янз байдлыг хамгаалах ажлыг сайжруулах зорилгоор орон нутгийн ба үндэсний түвшин дэх бодлого, хууль эрх зүйд оруулах өөрчлөлтийн талаар зөвлөмж боловсруулсан байна.
  • Уул уурхай ба аялал жуулчлалын салбарт хийх байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээг биологийн олон янз байдлыг илүү анхаарсан, түүнд хамааралтай байх  зөвлөмж боловсруулсан байна.
  • Бүс нутгийн аялал жуулчлалын төлөвлөгөөнд эко-аялал ба бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх талаар, ялангуяа Эрхүү ба Буриадын төлөвлөгөөнд санал дэвшүүлэн тавьсан байна.

Аялал жуучлалын тойм судалгаа татаж авах

Уул уурхайн тойм судалгаа татаж авах

ГЭП дүн шинжилгээ татаж авах

Зөвлөмж татаж авах

Document Actions