You are here: Home / ҮР ДҮН / “Удаан задардаг органик бохирдуулагч, хорт бодисын талаарх мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх, менежментийг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт семинар (Монгол)

“Удаан задардаг органик бохирдуулагч, хорт бодисын талаарх мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх, менежментийг сайжруулах нь” сэдэвт сургалт семинар (Монгол)

Баяржаргал Мөнхөө

“Байгаль хамгаалах хяналтын байгууллагын ажилтан
болон олон нийтийн дунд удаан задардаг органик
бохирдуулагч, хорт бодисын талаарх мэдлэг, мэдээллийг
дээшлүүлэх нь” сэдэвт сургалт семинар 2013 оны 10-р
сарын 4-д Улаанбаатар хотын “Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв”-д зохион байгуулагдаж, Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн Үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны дарга Л.Жаргалсайхан удирдан явуулав. Байгаль нуурын сав газарт багтах 4 аймгийн 6 төлөөлөгч бүхий нийт 36 хүн оролцлоо. “Байгаль нуурын сав газрын удаан задардаг органик бохирдуулагч болон удаан
задардаг хорт бодисын асуудал” нэртэй 54 хуудас бүхий эмхэтгэл 100 хувь хэвлэгдсэнийг семинарт оролцогчид болон сонирхогч хүмүүст тараасан болно.

УЗОБ/УЗХБ эмхэтгэл Монгол хэл дээр татаж авах

Document Actions