You are here: Home / ҮР ДҮН / Эрэг орчмыг цэвэрлэх кампанит ажил 2013 онд ОХУ-д

Эрэг орчмыг цэвэрлэх кампанит ажил 2013 онд ОХУ-д

“Байгаль нуурыг хамгаалах” төсөл
Төслөөс Байгаль нуурын эрэг орчмыг цэвэрлэх доорх кампанит ажлыг дэмжив. Үүнд:
- "Байгаль нуурын цэвэр мөс 2013" Холоднянкад 2013 оны 4 дүгээр сарын 6-нд;
- БНБУ-ын Прибайкальск дүүргийн Безымянный тохойн нутагт 7-р сарын 15-наас 8-р сарын 15-ны өдөр хүртэл Байгаль нуурын Эргийн Албаны сайн дурын ажилтнууд
байрлан ажиллав.
- ”Сэлэнгэ мөрний цэвэр эрэг” цэвэрлэгээний ажил 2013 оны 8-р сарын 5 өдөр Улаан-Үд хотод
- “Цэвэр Ольхон арал” кампанит ажил 2013 оны 9-р сарын 14-15 өдрүүдэд болов.
Нийт эрэг орчмын 30 км газар нутгийг сайн дурын ажилтнууд нэг өдөрт цэвэрлэсэн бөгөөд 2000 гаруй уут 120 литр ялган ангилсан хог хаягдлыг түүж устгасан.

035 - Эрэг орчмын цэвэрлэгээ.pdf

Document Actions