You are here: Home

Нүүр

Төслийн албан ёсны вэб хуудас

Төслийн албан ёсны вэб хуудас

“Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент” төслийн албан ёсны вэб хуудсанд тавтай морилно уу. Вэб хуудсыг англи, орос, монгол гурван хэл дээр үзэж болно:

Төслийг Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан (ДДБОС) санхүүжүүлж, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрөөс (НҮБХХ) хэрэгжүүлж, гүйцэтгэгч байгууллагаар НҮБ-ын Төслийн Үйлчилгээний Алба (НҮБТҮА) ажиллаж байна.

Төслийг үндэсний түвшинд ОХУ-ын Байгалийн Нөөц, Экологийн Яам, Монгол улсын Байгаль Орчин Ногоон Хөгжлийн Яам тус тус дэмжин ажиллаж байна.

BaikalBasin

Document Actions