You are here: Home / Тендер / 2013 / Тендер RFQ_EMO_2013-053 «Байгаль нуурын Андууд” ТББ-уудын сүлжээний үзэл баримтлалыг боловсруулах ба хэрэгжүүлэх, Монгол улс», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр

Тендер RFQ_EMO_2013-053 «Байгаль нуурын Андууд” ТББ-уудын сүлжээний үзэл баримтлалыг боловсруулах ба хэрэгжүүлэх, Монгол улс», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр

Document Actions