You are here: Home / Тендер / 2013

2013

RFQs for 2013 tenders
FileRFQ_EMO_2013-035
«Байгаль нуур ба Сэлэнгэ мөрний эрэг орчмыг болон мөсийг хог хаягдлаас цэвэрлэх кампанит ажил », материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 08-ны өдөр хүртэл
FileТендер RFQ_EMO_2013-036 «Сэлэнгэ мөрний цутгал дахь усны чанарын ба ёроолын ургамал амьтны мониторинг », материал хүлээх авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 04- 25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-037 «Бохирдуулагч бодисын хэмжээг бууруулахад чиглэгдсэн экологийн хөрөнгө оруулалтын дарааллыг тогтоох талаар зөвлөмж гаргах, материал хүлээн авах хугацаа : 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-038 «Сэлэнгэ мөрний сав газрын гидрохимийн мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци (Монгол)», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-039 «Сэлэнгэ мөрний сав газрын гидрохимийн мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци (ОХУ)», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-040 «Байгаль нуурын сав газар дахь бохирдуулагч бодисын тархалтын ба усны баллансын загвар боловсруулах», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-041 «Хаагдсан ... үйлдвэрийн хаягдлыг аюулгүй хадгалах, боловсруулах, хоргүйжүүлэх ба ашиглах илүү тохиромжтой технологийн шийдэл боловсруулах», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
Хаагдсан “Джидински” уул уурхайн үйлдвэрийн хаягдлыг аюулгүй хадгалах, боловсруулах, хоргүйжүүлэх ба ашиглах илүү тохиромжтой технологийн шийдэл боловсруулах.
FileТендер RFQ_EMO_2013-042 «Холоднински полиметаллын орд газрын шүүрлийн уснаас усан экосистемд үзүүлэх антропогенийн нөлөөллийг багасгах технологийн шийдэл боловсруулах », материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-043 «...Баргуужин ба Курумкан дүүргүүдийн сансраас авсан зургууудад компьютер дүн шинжилгээ хийх», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
Тендер RFQ_EMO_2013-043 «Малыг сэг зэмийг булшилж хаясан газруудыг илрүүлж тогтоогдсон газруудад боом өвчний бактери илрүүлэх хөрсний микробиологийн шинжилгээ хийх ба Буриад улсын Баргуужин ба Курумкан дүүргүүдийн сансраас авсан зургуудад компьютер дүн шинжилгээ хийх», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 15 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-044 «...Баргуужингийн Буддын хийдийн орчимд байршилтай Янжима дарь эхийн дүрстэй чулуу бүхий газарт зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө боловсруулах», материал хүлээн авах: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
ОХУ, Буриад улсын Ярикто тосгоны Баргуужингийн Буддын хийдийн орчимд байршилтай Янжима дарь эхийн дүрстэй чулуу бүхий газар нутагт зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө боловсруулах
FileТендер RFQ_EMO_2013-045 «Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Биосферийн Нөөц Газарт зориулсан иж бүрэн эко-аяллын багц », материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-046 «Спорт загасчлалын загвар хөтөлбөр боловсруулах», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-047 «Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас хийх, Монгол улс», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-048 «Байгаль нуурын сав газрын экологийн Атлас хийх, ОХУ», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-049 «Байгаль нуурын мэдээллийн төвийг дэмжих (БНМТ), Монгол улс», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-050 «Байгаль нуурын мэдээллийн төвийг дэмжих (БНМТ), ОХУ», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-053 «Байгаль нуурын Андууд” ТББ-уудын сүлжээний үзэл баримтлалыг боловсруулах ба хэрэгжүүлэх, Монгол улс», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр
FileТендер RFQ_EMO_2013-054 «"Байгаль нуурын сав газрын андууд" ТББ-уудын сүлжээний концепцийг боловсруулах ба хэрэгжүүлэх, ОХУ», материал хүлээн авах хугаaцаа: 2013 оны 4-р сарын 04-25 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2013-036 «Сэлэнгэ мөрний цутгал дахь усны чанарын мониторинг», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 15-наас 5-р сарын 4-ний өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2013-055 «Удаан задардаг хорт бодис ба удаан задардаг органик бохирдуулагч бодисын талаарх оролцогч талуудын мэдээлэл болон менежментийг сайжруулах сургалт», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 16-наас 5-р сарын 4-ний өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2013-056 «Баримтат кино хийх», материал хүлээн авах хугаца: 2013 оны 4-р сарын 16-25 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2013-057 «Алт олборлох ба боловсруулах үйлдвэрүүдээс байгаль орчинд үзүүлж буй хүний хүчин зүйлээс үүдэлтэй нөлөөллийг бууруулах технологийн шийдэл боловсруулах», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 4-р сарын 16- наас 5-р сарын 4 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2013-058 “Буриад улсын Курумкан дүүрэгт малын сэг зэм устгах туршилтын байгууламжийн барилга", материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 5-р сарын 13 - 25 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2013-059 «Хөвсгөл нуурын эрэг орчмыг цэвэрлэх ба хөрс доройтсон газарт ундны усны ариун цэврийн бүсийг өргөжүүлэх», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 5-р сарын 23-наас - 6-р сарын 12 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2013_060 «Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба хөгжлийн байгууллагатай хамтарсан Сэлэнгийн дэд сав газрын төсөл - ОУУНМ-ийн үр ашгийн үнэлгээ», материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 5-р сарын 24-нөөс - 6-р сарын 12 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2013-0561“Оролцогч талуудад зориулсан дугуй ширээний ярилцлага болон сургалт", материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 6-р сарын 07 - 26 өдөр
Экологид ээлтэй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх: "Байгаль нуур+20 эко аялал жуучлал" олон улсын форумын хүрээнд ОХУ, Буриад, Турка-д ("Байгаль нуурын боомт" аялал жуулчлалын бүс) 2012 оны 6-р сарын 13-ны өдөр “төр, иргэний нийгэм, бизнесийн байгууллагуудын санаачлага ба түншлэл" дугуй ширээний ярилцлага хийх ба Байгаль нуурын сав газрын байгаль орчны асуудлаарх менежмент болон сурталчилгааг сайжруулах, тэдгээрийг шийдэхэд ногоон эдийн засгийн гүйцэтгэх үүрэг ролийн талаар оролцогч талуудад зориулсан сургалт зохион байгуулна.
FileТендер RFQ_GPSO_2013-062 “Тонкий арал (Ушканы арлууд) дах Байгаль нуурын далайн хавын хэвтэр газрын жимийг оруулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө, ОХУ, Буриад улс", материал хүлээн авах хугацаа:2013 он 7сарын 05 - 25 өдөр
FileRFQ_GPSO_2013-063 "ОХУ, Байгаль нуурын дэд сав газар дах гол нэр төрлийн загасны тархалтын загвар", материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 7-р сарын 12-ны өдрөөс 8-р сарын 1 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2013-064 “ОХУ, Буриад улсын Баргуужин дүүрэгт малын сэг зэм устгах туршилтын байгууламжийн барилга", материал хүлээн авах хугацаа: 2013 оны 8-р сарын 16 - 26 өдөр
FileТендер RFQ_GPSO_2013-065 (IWC-78317) “Хушин ойн жим” эко аяллыг өргөжүүлж иж бүрэн ургамал судлах аяллын хөтөлбөрийг Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Биосферийн Нөөц Газарт зориулан боловсруулах, Танкой, БНБУ, ОХУ"
Document Actions