You are here: Home / ҮР ДҮН / Сургалтын гарын авлага

Сургалтын гарын авлага

Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежментийг эрхлэхэд явуулахад гүйцэтгэх ажилтнуудын экологи ба тогтвортой хөгжлийн талаарх чадавхийг нэмэгдүүлэх.
Сургалтын гарын авлага

Забайкальскийн Улсын Багшийн Их Сургууль

Гүйцэтгэгч: Забайкальск мужийн Улсын Багшийн Их Сургууль

2012 оны эцсийн бүтээгдэхүүн:

Ажил бүрэн дууссан: экологи ба тогтвортой хөгжлийн салбарт захиргааны ажилтнуудын эрх мэдлийг өргөжүүлэх концепци болон гарын авлага боловсруулж бэлэн болгосон. Энэ ажлыг  Байгаль нуурын дүүрэгт танилцуулж давтан хэрэгжүүлэх талаар зөвөлсөн.

Боловсруулсан хөтөлбөр татаж авах (RUS)

Document Actions