You are here: Home / ҮР ДҮН / Байгаль нуурын биосферийн нөөц газрын аялал жуулчлалын төлөвлөгөө

Байгаль нуурын биосферийн нөөц газрын аялал жуулчлалын төлөвлөгөө

Забайкальскийн биосферийн нөөц газарт зориулсан биологийн олон янз байдалд ээлтэй аялал жуулчлалын төлөвлөгөө

Гүйцэтгэгч: “Байгаль нуурын байгалийн аялал жуулчлалын нийгэмлэг”.

Дуусах хугацаа: 2012 оны 12-р сар.

Эцсийн бүтээгдэхүүн:

  • олон улсын байгалийн аялал жуулчлалын сүлжээнд элсэн ороход Байгаль нуурын Биосферийн Нөөц Газар олон улсын шалгуурт нийцэж байгаад үнэлгээ хийх.
  • олон улсын байгалийн аялал жуулчлалын сүлжээнд Байгаль нуурын Биосферийн Нөөц Газрыг оруулах төлөвлөгөө.

Ажил бүрэн хийгдсэн. Байгаль нуурын Биосферийн Нөөц Газрын давуу болон сул талуудад дүн шинжилгээ хийсэн. Олон улсын байгалийн аялал жуулчлалын сүлжээнд элсэн орох төлөвлөгөө боловсруулан гаргасан.

Тайлан урьдчилсан байдлаар (RUS) татаж авах

Дархан Цаазат Газрын Үнэлгээний тайлан татаж авах

Аялал жуулчлалаас Дархан Цаазат Газарт үзүүлэх нөлөөллийн талаарх тайлан татаж авах

Аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө татаж авах

Document Actions