You are here: Home / ҮР ДҮН / Төгнө-Сухара усны хагалбарын менежментийн төлөвлөгөө (Буриад улс)

Төгнө-Сухара усны хагалбарын менежментийн төлөвлөгөө (Буриад улс)

Гүйцэтгэгч: Таисия Бардаханова

Бүтээгдэхүүн:

  • Сав газрын өнөөгийн менежментийн давуу болон сул талуудыг судалсан байна.
  • ОХУ, Буриад улс/Төгнө-Сухара зорилтот дэд сав газрын нийгэм-эдийн засаг ба экологийн нөхцөл байдлын суурь мэдээллийг цуглуулсан байна.
  • Дэд сав газрын менежментийн төлөвлөгөөг холбогдох эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран бэлтгэсэн байна.
  • Төлөвлөгөөг зөвшөөрсөн тухай Байгалийн Нөөцийн Яам болон холбогдох эрх бүхий бусад байгууллагуудын  албан бичиг  авсан байна.

Дэд сав газрын төлөвлөгөө татаж авах

Зөвшөөрлийн баримт бичиг атаж авах

Document Actions