You are here: Home / ҮР ДҮН / Гол оролцогчдод зориулсан семинар ’’Байгаль нуурын сав газарт тулгарч буй асуудлыг шийдэх менежментийг сайжруулах, ногоон эдийн засгийн үүрэг роль”

Гол оролцогчдод зориулсан семинар ’’Байгаль нуурын сав газарт тулгарч буй асуудлыг шийдэх менежментийг сайжруулах, ногоон эдийн засгийн үүрэг роль”

ШУА-ийн Сибирийн салбарын Байгалийн Нөөцийн Менежментийн Хүрээлэн, Улаан-Үд, ОХУ

“Байгаль нуурын сав газарт тулгарч буй асуудлыг
шийдэх, менежментийг сайжруулах, ногоон эдийн
засгийн үүрэг роль” сэдэвт сургалт 2013 оны 7-р
сарын 30-наас 8-р сарын 30-нд Истоминод зохион
байгуулагдсан.
Сав газрын үндэсний хэмжээний өөрийн үнэлгээний сургалтыг хийж, хамгийн их хэрэгцээтэй байгаа сургалтын гол чиглэлүүдийг тодорхойлон гаргасан. Семинарт Буриад улсын БНЯ ба Монгол улсын БОНХЯ мэргэжилтэнгүүд оролцсон ба Байгаль нуурын төсөл дэмжлэг үзүүлсэн болно. Сургалтанд оролцогчдод байгалийн нөөцийн экологийн аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлээр нийгэм ба бизнес эрхлэгчдээс гаргасан хүчин чармайлт нэгтгэх талаар практик зөвлөмжүүдийг танилцуулсан болно.

PDF document icon Тайлан татах - Дугуй ширээний ярилцлага ба сургалт

PDF document icon Нийтлэл татах - Эко-аялал жуулчлал

PDF document icon Нийтлэл татах - Ногоон эдийн засаг

Document Actions