You are here: Home / ҮР ДҮН / Сэлэнгэ мөрний доод бэлчир - усны чанар

Сэлэнгэ мөрний доод бэлчир - усны чанар

Сэлэнгэ мөрний доод бэлчир дэх усны чанарын асуудлыг судлах
Сэлэнгэ мөрний доод бэлчир - усны чанар

Сэлэнгэ мөрний доод бэлчир

Гүйцэтгэгч: Байгаль Нуурын Байгалийн Менежментийн Хүрээлэн (ОХУ-ын ШУА) ба Нуур Судлалын Хүрээлэн (ОХУ-ын ШУА). Ажил дуусах хугацаа: 2012 оны 11-р сарын 25 өдөр.

Эцсийн бүтээгдэхүүн:

  • Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны чанарын физик-химийн ба биологийн параметрийн мониторинг хийх ажлын удирдамж болон хэрэгжүүлэх зөвлөмж боловсруулж бэлтгэх
  • Сэлэнгэ мөрний сав газрын усны чанарт уур амьсгалын өөрчлөлтийн ба хүний хүчин зүйлийн нөлөөллийн үнэлгээ

Ажил бүрэн хийгдсэн. 2012 оны усны урсацын улирлын чанартай өөрчлөлт болон усан дахь шимт бодис, хүнд металл, болон ёроолын тундасын харилцан хамаарал. Сэлэнгэ мөрний доод бэлчир дэх мониторингийн хөтөлбөрийн ажлын удирдамж.

Ажлын тайлан (ОРОС) татаж авах

Товч тайлан (ОРОС) татаж авах

Товч тайлан (ENG) татаж авах

Document Actions