You are here: Home / ҮР ДҮН / Хэвлэл

Хэвлэл

Байгаль нуурын төсөл 2013 онд хэд хэдэн товхимол ба брошюр бэлтгэж хэвлэн нийтэлсэн.

Нэр Автор
Сэлэнгэ мөрний сав газрын Усны Чанарын Мониторингийн Хөтөлбөр Холбооны Улсын Төсвийн Байгууллага "Гидрохимийн Хүрээлэн" ба Холбооны Улсын Төсвийн Байгууллага Буриадын            "Гидрометеорологи ба Байгаль Орчны Мониторингийн Төв"

англи хэл дээр

Сэлэнгэ мөрний сав газрын Усны Чанарын Мониторингийн Хөтөлбөр Холбооны Улсын Төсвийн Байгууллага "Гидрохимийн Хүрээлэн" ба Холбооны Улсын Төсвийн Байгууллага Буриадын            "Гидрометеорологи ба Байгаль Орчны Мониторингийн Төв"

Орос хэл дээр

Сэлэнгэ мөрний сав газрын Усны Чанарын Мониторингийн Хөтөлбөр Холбооны Улсын Төсвийн Байгууллага "Гидрохимийн Хүрээлэн" ба Холбооны Улсын Төсвийн Байгууллага Буриадын            "Гидрометеорологи ба Байгаль Орчны Мониторингийн Төв"

 

 

 

Монгол хэл дээр

Байгаль нуурын бүс нутгийн экологийг дэмжих төлөвлөгөө

Москвагийн Их Сургууль

Орос хэл дээр

Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежментийг эрхэлэхэд экологи ба тогтвортой хөгжлийн хүрээнд гүйцэтгэх ажилтны чадварыг дээшлүүлэх

Забайкальск мужийн Улсын Багшийн Их Сургууль

Орос хэл дээр

Эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх: хувийн хэвшил, иргэний нийгэм ба төрийн санаачлага

ОХУ-ын ШУА-ийн Байгаль нуурын байгалийн менежментийн Хүрээлэн

Орос хэл дээр

ОХУ дах байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний үйл явцыг  өөрчлөх талаарх зөвлөмж Гунин Петр Дмитриевич болон Базха Сергей Николаевич

Орос хэл дээр

ОХУ дах Байгаль нуурын сав газарт ногоон эдийг засгийн гүйцэтгэх үүрэг


ОХУ-ын ШУА-ийн Байгаль нуурын байгалийн менежментийн Хүрээлэн

Орос хэл дээр

Байгаль нуурын сав газар дах УЗОБ/УЗХБ асуудал

Олон Улсын Төслийн Төв

Орос хэл дээр

Байгаль нуурын сав газар дах УЗОБ/УЗХБ асуудал Олон Улсын Төслийн Төв ба Мөнхөөгийн Баяржаргал
Монгол хэл дээр
Document Actions