You are here: Home / ҮР ДҮН / Байгаль нуурын сав газрын экологийн атласыг гурван хэлээр хэвлэн гаргав

Байгаль нуурын сав газрын экологийн атласыг гурван хэлээр хэвлэн гаргав

Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас (Англи) Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас (Орос) Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас (Монгол)
Төслийн хийж гүйцэтгэсэн гол ажлуудын дунд орос-монголын хамтран боловсруулан хэвлүүлсэн байгаль орчны талаарх мэдээлэл агуулсан 132 төрлийн газрын зураг багтаасан "Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас" онцгой байр суурь эзлэнэ. Энэхүү атлас нь Байгаль нуурын ус хурах нийт талбайн байгаль, байгалийн нөөц болон төлөв байдлын талаарх хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг агуулсан ба дүн шинжилгээ хийсэн юм. Энэ нь эдийн засаг, байгаль орчны олон асуудлуудыг шийдэж, экологийн тэнцвэртэй бүс нутгийн хөгжлийн чиг баримжааг тогтооход туслах юм. Атласыг гурван хэлээр гаргасан: Орос, Монгол ба Англи.

 

Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас (Англи)

Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас (Орос)

Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас (Мон)

Document Actions