You are here: Home / ҮР ДҮН / Сэлэнгэ мөрний адаг орчмын усны чанарын судалгааны мониторинг

Сэлэнгэ мөрний адаг орчмын усны чанарын судалгааны мониторинг

ШУА-ийн Сибирийн салбарын Байгалийн Нөөцийн Менежментийн Хүрээлэн, Улаан-Үд, ОХУ
  • Сэлэнгэ мөрний адаг орчмын ёроолын орчин ба
    усны чанарыг тодорхойлогч физик-химийн болон
    гидробиологийн гол үзүүлэлтийн жилийн ба
    улирлын хэлбэлзэлийн талаар судалгааг хийсэн.
  • Судалгаанаас гарсан гол үр дүнг нэгтгэсэн.
  • Сэлэнгэ мөрний экосистемийн одоогийн нөхцөл байдлыг үнэлсэн.
Document Actions