You are here: Home / ҮР ДҮН / Загварчлал боловсруулах Мэдээллийн Сан

Загварчлал боловсруулах Мэдээллийн Сан

Байгаль нуурын сав газарт усаар дамжих бохирдуулагч бодисын зөөгдлийн загварчлал боловсруулахад шаардагдах мэдээллийн сан байгуулах.
Загварчлал боловсруулах Мэдээллийн Сан

ус хурах талбай -сав газрын топографын зураг

Гүйцэтгэгч: Москвагийн Их Сургууль, Байгаль нуурын Байгалийн Нөөцийн Менежментийн Хүрээлэн (ОХУ-ын ШУА). Дуусах хугацаа: 2012 оны 12-р сарын 15 өдөр.

Эцсийн бүтээгдэхүүн:

  • Геомэдээллийн иж бүрэн систем “тодотгогч мэдээллийн сантай таарах ARCGIS-д суурилсан  Сэлэнгэ мөрний сав газрын программ хангамж"
  • Сэлэнгэ мөрний сав газрын түүхэн хугацаанд хэмжигдсэн бохирдлын агууламж.
  • Москвагийн Их Сургуулийн 2011-2012 онд хийсэн экспедицийн багаас (усны урсацын тодорхойлолт, тундас ба жижиг биетээр ачаалагдсан байдал, Сэлэнгийн сав газрын химийн элементууд) гаргасан мэдээлэлд үндэслэн ажиглалтын хугацаан дахь Сэлэнгэ мөрний сав газрын системийн өнөөгийн төлөв байдлын (бохирдлын агууламж) газрын зургийн иж бүрдэл

Ажил бүрэн хийгдсэн. ARCGIS мэдээллийн сан байгуулж төслийн менежментийн нэгжид танилцуулсан.

Ажлын тайлан (ОРОС) татаж авах

Document Actions