You are here: Home / ҮР ДҮН / Хилок дэд-сав газрын усны хагалбарын менежментийн төлөвлөгөө (Забайкальски Край)

Хилок дэд-сав газрын усны хагалбарын менежментийн төлөвлөгөө (Забайкальски Край)

Гүйцэтгэгч: Кочнева Наталья

Бүтээгдэхүүн:

  • Сав газрын өнөөгийн менежментийн давуу болон сул талуудыг судалсан байна.
  • Хилок Усны хагалбар/Забайкальски край зорилтот дэд сав газрын нийгэм-эдийн засаг ба экологийн нөхцөл байдлын суурь мэдээллийг цулуулсан байна.
  • Дэд сав газрын менежментийн төлөвлөгөөг холбогдох эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран бэлтгэсэн байна.
  • Төлөвлөгөөг зөвшөөрсөн тухай Байгалийн Нөөцийн Яам болон холбогдох эрх бүхий бусад байгууллагуудын  албан бичиг  авсан байна.

 

Дэд сав газрын төлөвлөгөө татаж авах

Зөвшөөрсөн баримт бичиг №1 татаж авах

Зөвшөөрсөн баримт бичиг №2 татаж авах

Document Actions