You are here: Home / ҮР ДҮН / Сэлэнгэ мөрний сав газрын гол мөрний усны чанарын нэгдсэн хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци (ОХУ, Монгол улс)

Сэлэнгэ мөрний сав газрын гол мөрний усны чанарын нэгдсэн хөтөлбөрт багтсан тодорхойлогч бодисыг шинжлэх аргын интеркалибраци (ОХУ, Монгол улс)

Гидрохимийн Хүрээлэн, Ростов на Дону, ОХУ Байгаль орчин, Хэмжилзүйн Төв Лаборатори (Улаанбаатар, Монгол)
  • Сонгосон үзүүлэлтээр нэг ижил аргаар

Сэлэнгэ мөрний сав газрын гадаргын усанд
усны чанарын хэмжилтийг хийж дүнг
харьцуулсан.

  • Усны чанар, найрлага шинж чанарыг нэг

болон хэд хэдэн төрлийн харьцуулж болох аргаар хэмжсэн ба батлагдсан, өндөр нарийвчлалтай арга аргачлалыг ашигласан болно.

  • Одоогийн ажиглалт, хяналт шинжилгээний сүлжээг сайжруулах талаар зөвлөмж боловсруулан гаргасан.
  • Байгаль орчин, Хэмжилзүйн Төв Лабораториийн хоёр мэргэжилтэн (Улаанбаатар, Монгол) ОХУ-ын Ростов на Дону хотын Гидрохимийн Хүрээлэнд очиж нэг долоо хоногийн хугацаатай сургалтанд хамрагдсан.
  • Гол мөрний усны чанарын нэгдсэн хөтөлбөрт зөвлөмж болгосны дагуу Байгаль орчин, Хэмжилзүйн Төв Лабораторт (Улаанбаатар, Монгол) Ион хроматографийн систем багаж худалдан авах ажил эхэлсэн.

татаж авах: Тайлан 039 - Интеркалибраци ОХУ

татаж авах: Тайлан 038 - Интеркалибраци Монгол улс

Document Actions