You are here: Home / ҮР ДҮН / ХДОДШ-нд зориулсан халуун цэгүүдийн үнэлгээ

ХДОДШ-нд зориулсан халуун цэгүүдийн үнэлгээ

Дараах даалгаварыг амжилттай биелүүлэв. Үүнд:

  • Байгаль нуурын сав газрын ОХУ-ын тал дах ус хуралдах бүсэд байршсан бохирдлын орон нутгийн эх үүсвэрүүдийг олж тогтоох.
  • Тэдгээрийн химийн ба биологийн холбогдох өгөгдөхүүн бүхий усны чанарт (гадаргын ба газрын доорх) үзүүлэх нөлөөллийг тогтоох.
  • Хэрэгжиж буй болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн усны ба ариун цэврийн байгууламжийн төслүүдийг оруулан Сэлэнгийн сав газарт байршсан хотын захиргаадын хэрэгцээг хянан үзэж ангилан шинэчлэх

 

Сав газрын Оросын хэсгийн халуун цэгүүдийн тайлан (ENG) татаж авах

Сав газрын Монголын хэсгийн халуун цэгүүдийн тайлан (ENG) татаж авах

 Document Actions