You are here: Home / ҮР ДҮН / Байгаль нуурын төслийн тухай кино: “Орос, Монгол, ДДБОС – Байгаль нуурт хөрөнгө оруулж байна"

Байгаль нуурын төслийн тухай кино: “Орос, Монгол, ДДБОС – Байгаль нуурт хөрөнгө оруулж байна"

ДДБОС-гийн Байгаль нуурын төсөл хэрэгжих 4 жилд ОРОС болон Монголын Засгийн Газруудаас сайшаан үнэлэгдсэн чухал үр дүнгүүдэд хүрсэн. Энэхүү кино нь төслөөс гаргасан  хүчин чармайлтын гол утга учир болон ач холбогдлыг үзүүлж, хэрэгжүүлсэн онцгой үй ажиллагаа, чухал үе шатуудыг тодорхойлж, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа ба шинэ санаачлагын талаар тайлагнаж, баримт бичгүүдийг хэвлэн нийтэлсэн. Байгаль нуурын хил дамнасан сав газрын төслийн зорилго, зорилтууд болон хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тухай үзэгчид бүрэн бүтэн дүр зургийг олж харах ёстой юм.

Бүх үр дүнгийн талаар гурван хэлээр олж унших боломжтой бөгөөд төсөл дууссаны дараа ч сонирхсон бүх хүнд нээлттэй байх юм. Төслийн хүрээнд олон тооны брошюр, ном, гарын авлага хэвлэн гаргаж Орос болон Монголын олон байгууллагуудын номын санг дүүргэсэн бөгөөд Байгаль нуурын экосистемийн талаарх орчин үеийн мэдлэгийн үндэс суурийг тавьсан юм.

 

 

YouTube дээр үзэх (Орос): https://youtu.be/vVPA_lF5REE

YouTube дээр үзэх (Англи): https://youtu.be/9SKCHhkBpQI

YouTube дээр үзэх (Монгол): https://www.youtube.com/watch?v=46mi4x6stNw&feature=youtu.be

 

Кино татах (Орос): https://yadi.sk/i/pzTbnrwfk6L7q

Кино татах (Англи): https://yadi.sk/i/xkZILXRik5fxw

Кино татах (Монгол): https://yadi.sk/i/nfQhSSL3kadfR

 

YouTube дахь товч хувилбар (Орос): https://youtu.be/f6CcyD4bYiA

YouTube дахь товч хувилбар (Англи): https://youtu.be/jMxaLLe_JKk

Report: http://baikal.iwlearn.org/ru/proekt-1/rezultaty-i-otchety/086 - Investing in Baikal- film.pdf/view

Document Actions