You are here: Home / ҮР ДҮН / Европарк нэгдмэл дэмжлэг

Европарк нэгдмэл дэмжлэг

2013 онд төсөл Байгаль нуурын бүсийн ТХГ-уудын Европарк нийгэмлэгт элсэн орох хүчин чармайлтыг дэмжсэн юм. Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Биомандлын Нөөц Газар ба Забайкальски ТХГ Европаркын 2013 оны зөвлөгөөнд оролцсон. Тогтвортой аялал жуулчлалыг ТХГН-т хөгжүүлэх зорилгоор энэ аялалыг Байгаль нуурын төсөл зохион байгуулж оросын ТХГН-уудыг Европаркын сүлжээнд элсүүлэн оруулсан. Зөвөлгөөнийг Хортобадын Үндэсний парк зохион байгуулсан ба Унгар улсын Дебресен дахь Хортобадын Үндэсний паркд 2013 оны 10-р сарын 9-13 өдрүүдэд тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Зөвөлгөөний үеэр Байгаль нуурын Улсын Байгалийн Биомандлын Нөөц Газар нийгэмлэгийн санамж бичигт гарын үсэг зурсан.

Document Actions