You are here: Home / ҮР ДҮН / Хөвсгөл нуур-Эгийн голын сав газрын усны менежментийн төлөвлөгөө (Монгол)

Хөвсгөл нуур-Эгийн голын сав газрын усны менежментийн төлөвлөгөө (Монгол)

Монголын усны форум –ус хэлц
  • Хөвсгөл нуур, Эгийн голын сав газрын экологи,

  нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаа, эдгээрээс
  байгаль орчинд тухайлбал усны чанар, усан
  орчны биологийн төрөл зүйлд үзүүлж буй
  нөлөөллийн талаар мэдээлэл цуглуулж дүгнэсэн.

  • Хөвсгөл нуур, Эгийн голын голын сав газрын

  УННМТ-ний төсөл хийгдсэн.

  • 2014 онд БОНХЯам Идэр голын сав газрын усны

  менежментийн төлөвлөгөөг батлах юм.

  тайланг татаж авах

  Document Actions